Om AlbaCon

AlbaCon startades 1997 av Bo Hjorth med kärnverksamhet inom besiktning, konsultation och utbildning.
Våra besiktningsmän är många och vana utbildare och i absolut framkant vad gäller kompetens inom de regelverk som gäller för brandskydd i Sverige och internationellt.

Mer om albacon

Välutvecklat internationellt nätverk

Utöver vanliga SBF- och entreprenadbesiktningar utgörs företagets verksamhet av utbildning, projekt- och byggledning, brandteknisk rådgivning, upprättande av brandskyddsdokumentation, researrangemang etc.

Vi är medlemmar i NFPA, NFSA , IFSA och har ett välutvecklat internationellt nätverk i alla slags brandskyddsfrågor. Vi är aktiva i Sprinklerfrämjandet och är representanter i ett stort antal regel- kommittéer, såväl nationellt som internationellt.

Om Qflow

AlbaCon AB är en viktig del av Qflow – en utmanare på teknikkonsultmarknaden inom samhällsbyggnad. Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa teknikkonsultföretagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta ska vi göra genom att arbeta med smartare projektledning och tekniska lösningar. Tillsammans bidrar Qflow-gruppen till att knyta samman den brutna värdekedjan och hitta synergier mellan entreprenörer som kan främja innovation och utveckling.

Läs mer om Qflow och bolagen inom nätverket på   www.qflow.se 
eller följ oss på LinkedIn:  Qflow Group

Det här är AlbaCon

Vi täcker hela Sverige med vårt huvudkontor och övriga filialkontor. Här nedanför hittar du alla AlbaCons medarbetare från hela landet.

Region mitt och norr

Kilafors

Carl-Gustaf Johnsson

Besiktning brandlarm,
RISE certifierad Entreprenadbesiktningsman,
SBR Entreprenadbesiktningsman och SBR  expertgrupp för entreprenadbesiktning

Orsa

Ingemar Jakobsson

Besiktning brandlarm

Lindesberg

Robert Hacksell

Besiktning brandlarm

Karlstad

Henrik Prieditis

Besiktning brandlarm, sprinkler och gassläck

Region öst

Stockholm/Uppsala

Bo Hjorth

Besiktning brandlarm, sprinkler och gassläck

Joakim Bauer

Besiktning brandlarm, sprinkler, vattendimma, trycksatta stigarledningar och gassläck

Carl-Gustaf Johnsson

Besiktning brandlarm,
RISE certifierad Entreprenadbesiktningsman,
SBR Entreprenadbesiktningsman och SBR  expertgrupp för entreprenadbesiktning

Tomas Asp

Besiktning brandlarm, 
utrymningslarm med talat meddelande, systematiskt brandskyddsarbete samt RISE certifierad Entreprenadbesiktningsman

Pär Christiansson

Besiktning sprinkler och brandlarm, RISE certifierad Entreprenadbesiktningsman

Clas Jonsson

Besiktning sprinkler och brandlarm

Per Edsmar

Seniorrådgivare vattenbaserade släcksystem

Pontus Forsberg

Besiktning sprinkler och brandlarm

Håkan Olsson

Besiktning brandlarm

Oscar Moore

Besiktning sprinkler och brandlarm

Robin Hällborn

Besiktning brandlarm och sprinkler

Magnus Lindberg

Besiktning brandlarm

Alexander Karlsson

Besiktning sprinkler, brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande

Ella Jonsson

Besiktningsman under utbildning

José Pacheco

Besiktning brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande

Bosko Luketa

Besiktning sprinkler, vattendimma och trycksatta stigarledningar

Marcus Månsson

Besiktning brandlarm, sprinkler och vattendimma

Lina Chu

Administration/Ekonomi

Angelica Hård

Administration/Ekonomi

Emmy Eriksson

HR-generalist och utbildningsadministratör

Jonas Höbinger

Besiktningsingenjör under utbildning

Region väst

Göteborg

Carl-Mikael Siljedahl

Besiktning brandlarm, sprinkler samt brandskyddsdokumentation

Lennart Åberg

Besiktning brandlarm och sprinkler

Richard Öberg

Besiktning brandlarm, sprinkler samt brandskydds- dokumentation och systematiskt brandskyddsarbete

Magnus Levin

Besiktning sprinkler och brandlarm samt Avtalsansvarig

Jonas Andersson

Besiktning sprinkler  och brandlarm

Besiktning sprinkler och brandlarm

Claes Nilsson

Besiktning brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande

Besiktning brandlarm och Utrymningslarm med Talat meddelande

Alexander Bjønnes

Besiktning brandlarm och sprinkler samt Trycksatta stigarledningar

Besiktning brandlarm

Henrik Karlberg

Besiktning brandlarm

Besiktning brandlarm

Andreas Göransson

Besiktningsingenjör under utbildning

Besiktning sprinkler och brandlarm

Region syd

Värnamo

Mårten Heydl

Besiktning sprinkler, brandlarm samt utrymningslarm med talat meddelande

Marco Belo Da Silva

Besiktning sprinkler och brandlarm

Albert Buit

Besiktningsman under utbildning

Skåne

Cliff Taylor

Besiktning brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande

Anton Olander

Besiktning sprinkler och brandlarm

Victor Penas

Besiktning brandlarm, sprinkler och gassläck

Robin Svensson

Besiktningsingenjör under utbildning