Besiktning

Vi utför alla fomer av besiktning av alla typer av brandskyddsanläggningar över hela Sverige och även utomlands. Exempelvis normbesiktning (leverans- och revisionsbesiktning), entreprenadbesiktning och underhållsbesiktning. Vi har hög kompetens inom alla regelverk.

Se kompetenslistan över våra utsedda besiktningsmän.

Varför Albacon

Varför ska jag anlita er?

Våra besiktningsmän har hög entreprenadjuridisk kompetens, behärskar fler regelverk än de flesta andra ens hört talas om samt har lång erfarenhet av olika delar av branschen. Vi uppfyller med bred marginal de formella kompetenskraven men har också en stor insikt i din situation som beställare, projektledare eller anläggningsskötare eftersom vi själva arbetat med dessa saker tidigare.

Har du ansvar för en brandskyddsanläggning och behöver hjälp med att reda ut begreppen eller få den besiktigad?
Ring oss så hjälper vi dig.

Norm-, Leverans- och Revisionsbesiktning

Brandskyddsanläggningar som är anslutna till brandförsvaret är vanligen behäftade med krav om att dessa vid driftsättandet ska leveransbesiktigas av en SBSC-certifierad besiktningsman. En revisionsbesiktning av anläggningen ska därefter göras varje år.

Anläggningar som inte är anslutna kan ha krav i sitt försäkringsskydd om att besiktning enligt ovan skall ske för att försäkringen ska gälla. Alla våra besiktningsmän är SBF-godkända och AlbaCon som företag är SBSC-certifierade.

Entreprenadbesiktning

För att göra en slutbesiktning (entreprenadbesiktning) krävs förvisso inte att besiktningsmannen är SBSC-certifierad utan besiktningen kan utföras av i princip den som beställaren själv önskar. En klar fördel är dock att ändå låta en av våra besiktningsmän göra jobbet då man ju får leveransbesiktning på köpet.

Specialbesiktning & Utredningar

Vi gör även särskilda besiktningar eller utredningar inom entreprenadområdet; exempelvis om ett sprinklerhuvud oförklarlig löst ut och orsakat en vattenskada – vem ska då stå för den? Eller om du har problem med onödiga larm – ring oss.

Underhållsbesiktning

När du endast vill säkerställa att din anläggning fungerar som den ska oavsett försäkringskrav eller avtal med räddningstjänsten gör vi en så kallad underhållsbesiktning.

Utöver besiktning erbjuder vi också konsultation, läs mer här.