« Bakåt

Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 - Grund


Kursbeskrivning

- Presentation
- Bakgrund
- AFS 2009:2
- BBR
- REK 2015
- Utförandespecifikation
- SBF 502:1

SBF 502:1 ingår i utbildningsmaterialet.

Priset för Utrymningslarm med talat meddelande är 10 000 kr exkl. moms


Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet deltagare till max 7 för att vi inte ska bli mer än 8 personer per sammankomst.

Kursens mål

Deltagarna får under två dagar grundläggande förståelse för uppbyggnaden av Utrymningslarm med talat meddelande.
Planering, utförandespecifikation, täckningsområden, larmdonsområden och myndighetskrav behandlas ingående.
Ljudkunskap, högtalarval och projektering.

För att uppfylla Brandskyddsföreningens krav (SBF 2017 – Bilaga 2) erfordras följande utbildningar:
  • Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Grund
  • Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Fördjupning
    AlbaCon rekommenderar även Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Certifieringsförberedande

 Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som varit i allmän kontakt med utrymningslarm med talat meddelande tidigare: teleinstallatörer, elkonsulter, fastighetsägare, räddningstjänstpersonal, besiktningsmän, anläggningsskötare m.fl

Citat

För att uppfylla Brandskyddsföreningens krav (SBF 2017 – Bilaga 2)              

erfordras följande AlbaCon-utbildningar:

Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Grund
Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Fördjupning

 

 

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 9 900 SEK exkl moms
29 - 30 juni, 09:00 - 16:00
Stockholm
7 platser kvar
11 - 12 oktober, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar