« Bakåt

Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 - Fördjupning


Kursbeskrivning

- Normer
- SS-EN47-2015
- Förutsättningar SBF 2017
- Förutsättningar SBF 2018
- EN 60286-16, SS-EN54-24
- Ellära
- Översiktlig genomgång av Regler för Brandlarm SBF 110
- Översiktlig genomgång av Anvisningar för ritningar SBF 1021:2
- Anvisning för besiktningsman SBF 141
- Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar SBF 1003
- Frågeställning / att tänka på

Priset för Utrymningslarm med talat meddelande - Fördjupning är 5100 kr exkl. moms


Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet deltagare till max 7 för att vi inte ska bli mer än 8 personer per sammankomst.

Kursens mål

Deltagarna får under en dag utbildning om olika normer inom Utrymningslarm med talat meddelande, matematiska samt teoretiska övningar som förbereder deltagaren för en certifierande utbildning.

För att uppfylla Brandskyddsföreningens krav (SBF 2017 – Bilaga 2) erfordras följande utbildningar:
  • Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Grund
  • Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Fördjupning
    AlbaCon rekommenderar även Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Certifieringsförberedande

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som redan har stora kunskaper gällande Utrymningslarm med talat meddelande och de som gått utbildning i Utrymningslarm med talat meddelande men framförallt till de som ska certifiera sig till behöriga ingenjörer Utrymningslarm med talat meddelande.

Förkunskaper

Motsvarande AlbaCons utbildning Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Grund

Citat

För att uppfylla Brandskyddsföreningens krav (SBF 2017 – Bilaga 2)              

erfordras följande AlbaCon-utbildningar:

Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Grund
Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Fördjupning

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 100 SEK exkl moms
01 juli, 09:00 - 16:00
Stockholm
14 platser kvar
13 oktober, 09:00 - 16:00
Stockholm
11 platser kvar