« Bakåt

Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 - Fördjupning


Kursbeskrivning

- Normer
- SIS-TR 47-2015
- Förutsättningar SBF 2017
- Förutsättningar SBF 2018
- Ellära
- Översiktlig genomgång av Regler för Brandlarm SBF 110
- Översiktlig genomgång av Anvisningar för ritningar SBF 1021:3
- Anvisning för besiktningsman SBF 141
- Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar SBF 1003
- Frågeställning / att tänka på

- Genomgång av frågor inför certifiering. Det ingår delprov som med fördel studeras inför certifiering.

OBS: SBF 502:1 ska medtagas till utbildningen. Du köper regelverket enklast på brandskyddsföreningens hemsida.

Priset är 5400 kr exkl. moms




Kursens mål

Deltagarna får under en dag utbildning om olika normer inom Utrymningslarm med talat meddelande, matematiska samt teoretiska övningar som förbereder och ger deltagaren goda förutsättningar att klara en certifiering till behörig ingenjör ingenjör Utrymningslarm med talat meddelande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som redan har stora kunskaper gällande Utrymningslarm med talat meddelande och de som gått utbildning i Utrymningslarm med talat meddelande men framförallt till de som ska certifiera sig till behöriga ingenjörer Utrymningslarm med talat meddelande.

Förkunskaper

Motsvarande AlbaCons utbildning Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Grund

Citat

För att uppfylla Brandskyddsföreningens krav (SBF 2017 – Bilaga 2)              

erfordras följande AlbaCon-utbildningar:

Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Grund
Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Fördjupning

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 400 SEK exkl. moms
16 oktober, 09:00 - 16:00
Stockholm
13 platser kvar
16 oktober, 09:00 - 16:00
Distans
14 platser kvar