« Bakåt

Sprinklerberäkningar


Kursbeskrivning

De olika delar som utgör Hazen-Williams formel. K-faktor, C-faktor, ekvivalenta rörlängder. Beräkning av täckningsytor för sprinklerhuvuden. Verkningsytors storlek och förläggning. Utjämningsformler för ej balanserade tryck. Hastighetsberäkningar. Granskning av färdiga beräkningar. Många olika praktiska moment med gott om tid för övningar, både individuellt och i grupp.

Deltagaren får gärna repetera avsnitten om hydrauliska beräkningar i utbildningsboken från utbildningen Sprinkler SBF 120:8 – fördjupning, samt avsnitten i Sprinklerhandboken. 

Räknedosa med funktion för yska också medtagas.


Priset för utbildningen är 5300 kr exkl. moms
Kursens mål

Efter genomförd utbildning ska du ha klart bättre förutsättningar att klara certifieringen till Behörig ingenjör vattensprinkler hos SBSC.

(Utbildningen ingår som nivå 4 i utbildningspaketet Behörig ingenjör vattensprinkler).

Målgrupp

Du som avser pröva till Behörig ingenjör vattensprinkler hos SBSC.

Förkunskaper

Grundläggande kompetens i matematik samt allmänna kunskaper om sprinklerregler.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 300 SEK exkl. moms
13 mars 2023, 09:00 - 16:00
Stockholm
11 platser kvar
13 mars 2023, 09:00 - 16:00
Distans
11 platser kvar
23 maj 2023, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
23 maj 2023, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
10 oktober 2023, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
10 oktober 2023, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
05 december 2023, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
05 december 2023, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar