« Bakåt

Sprinklerberäkningar


Kursbeskrivning

- De olika delar som utgör Hazen-Williams formel. K-faktor, C-faktor, ekvivalenta rörlängder. 
- Beräkning av täckningsytor för sprinklerhuvuden. 
- Verkningsytors storlek och förläggning. 
- Utjämningsformler för ej balanserade tryck. 
- Hastighetsberäkningar. 
- Granskning av färdiga beräkningar.
- Många olika praktiska moment med gott om tid för övningar, både individuellt och i grupp.

Deltagaren får gärna repetera avsnitten om hydrauliska beräkningar i Sprinklerhandboken från utbildningen Sprinkler SBF 120:8 – fördjupning.

Räknedosa med funktion för yska också medtagas.


Priset för utbildningen är 5700 kr exkl. moms
Kursens mål

Efter genomförd utbildning ska du ha klart bättre förutsättningar att klara certifieringen till Behörig ingenjör vattensprinkler hos SBSC.

(Utbildningen ingår som nivå 4 i utbildningspaketet Behörig ingenjör vattensprinkler).

Målgrupp

Du som avser pröva till Behörig ingenjör vattensprinkler hos SBSC.

Förkunskaper

Grundläggande kompetens i matematik samt allmänna kunskaper om sprinklerregler.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 700 SEK exkl. moms
11 mars 2024, 09:00 - 16:00
Stockholm
9 platser kvar
11 mars 2024, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
27 maj 2024, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
27 maj 2024, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
07 oktober 2024, 09:00 - 16:00
Stockholm
11 platser kvar
07 oktober 2024, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
27 november 2024, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
27 november 2024, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar