« Bakåt

NFPA 13 – uppdatering


Kursbeskrivning

Samtliga nya avsnitt i senaste utgåva av NFPA 13 behandlas ingående. Bakgrunden till nya, förändrade och borttagna regelpunkter förklaras. Dessutom sker en översiktlig repetition även av oförändrade delar, med särskilt fokus på reglerna för ESRF, EC-sprinkler och allmänna lagringsrisker.

NFPA 13-2022 ingår i utbildningsmaterialet. Alternativt kan istället NFPA 13-2022 Handbook erhållas, mot ett tilläggspris.

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha en fortsatt kunskap om gällande utgåva av NFPA 13.

Målgrupp

Projektörer, installatörer och besiktningsmän inom vattensprinklerområdet. Utbildningen lämpar sig även för anläggningsägare och andra kravställare som vill ha en fördjupad förståelse för vilka krav som ställs enligt NFPA-reglerna.

Förkunskaper

Kunskap om tidigare utgåva av NFPA 13.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 500 SEK exkl moms
09 november, 09:00 - 16:00
Göteborg
5 platser kvar
24 november, 09:00 - 16:00
Stockholm
4 platser kvar