« Bakåt

Hydrauliska beräkningar


Kursbeskrivning

De olika delar som utgör Hazen-Williams formel. K-faktor, C-faktor, ekvivalenta rörlängder. Beräkning av täckningsytor för sprinklerhuvuden. Verkningsytors storlek och förläggning. Utjämningsformler för ej balanserade tryck. Hastighetsberäkningar. Granskning av färdiga beräkningar. Många olika praktiska moment med gott om tid för övningar, både individuellt och i grupp.

Deltagaren får gärna repetera avsnitten om hydrauliska beräkningar i utbildningsboken från utbildningen Sprinkler SBF 120:8 – fördjupning, samt avsnitten i Sprinklerhandboken. 

Räknedosa med funktion för yska också medtagas.


Priset för utbildningen med deltagande på plats är 5400 kr exkl. moms

Priset för utbildningen med deltagande på distans är 5100 kr exkl. moms


Kursens mål

Efter genomförd utbildning ska du ha klart bättre förutsättningar att klara delmomentet Hydrauliska beräkningar under certifieringen till Behörig ingenjör sprinkler hos SBSC.

(Utbildningen ingår som nivå 4 i utbildningspaketet Behörig ingenjör vattensprinkler).

Målgrupp

Du som avser pröva till Behörig ingenjör vattensprinkler hos SBSC.

Förkunskaper

Grundläggande kompetens i matematik samt allmänna kunskaper om sprinklerregler.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 300 SEK exkl moms
05 oktober, 09:00 - 16:00
Stockholm
7 platser kvar
05 oktober, 09:00 - 16:00
Distans
10 platser kvar
30 november, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
30 november, 09:00 - 16:00
Distans
11 platser kvar
08 mars 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
08 mars 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
08 juni 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
08 juni 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
05 oktober 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
05 oktober 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
29 november 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
29 november 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar