« Bakåt

Hydrauliska beräkningar


Kursbeskrivning

De olika delar som utgör Hazen-Williams formel. K-faktor, C-faktor, ekvivalenta rörlängder. Beräkning av täckningsytor för sprinklerhuvuden. Verkningsytors storlek och förläggning. Utjämningsformler för ej balanserade tryck. Hastighetsberäkningar. Granskning av färdiga beräkningar. Många olika praktiska moment med gott om tid för övningar, både individuellt och i grupp.

Deltagaren får gärna repetera avsnitten om hydrauliska beräkningar i utbildningsboken från utbildningen Sprinkler SBF 120:8 – fördjupning, samt avsnitten i Sprinklerhandboken. 

Räknedosa med funktion för yska också medtagas.


Priset är 5400 kr exkl moms.


Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet deltagare till max 7 för att vi inte ska bli mer än 8 personer per sammankonst.

Kursens mål

Efter genomförd utbildning ska du ha klart bättre förutsättningar att klara delmomentet Hydrauliska beräkningar under certifieringen till Behörig ingenjör sprinkler hos SBSC.

(Utbildningen ingår som nivå 4 i utbildningspaketet Behörig ingenjör vattensprinkler).

Målgrupp

Du som avser pröva till Behörig ingenjör vattensprinkler hos SBSC.

Förkunskaper

Grundläggande kompetens i matematik samt allmänna kunskaper om sprinklerregler.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 400 SEK exkl moms
26 maj, 09:00 - 16:00
Stockholm
5 platser kvar
05 oktober, 09:00 - 16:00
Stockholm
10 platser kvar
30 november, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar