« Bakåt

Grundläggande brandskydd


Kursbeskrivning

– Brandteori
– Brandorsaker
– Elektriska brand och olycksrisker
– Boverkets byggregler (BBR)
– Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
– Handbrandsläckare och inomhusbrandposter
– Systematisk brandskyddsarbete (SBA)
– Brandlarm och släcksystem
– Utrymning vid brand
– Riskhantering
– Brandfarlig vara
– Heta arbeten


OBS: 

För deltagande på Grundläggande brandskydd krävs det att du inför kursen införskaffar boken BBR 29 som du enkelt kan beställa via brandskyddförerningens hemsida som du finner länkad HÄR

Deltagandet på distans kommer ske via Teams. Inbjudningslänk skickas ut cirka 1 vecka före utbildningsstart.

- Priset för utbildningen med deltagande på plats är 21 900 kr exkl. moms

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en god förståelse om förebyggande och släckande brandskydd samt de olika regelverken bakom detta.
(Utbildningen ingår som nivå 1 i Behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler/utrymningslarm med talat meddelande/gassläckssystem).

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som har för avsikt att certifiera sig till behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler,, utrymningslarm med talat meddelande, gassläcksystem, kravställare, brandskyddsansvarig, räddningstjänstpersonal eller den som vill ha fördjupade kunskaper i ämnet brand och brandskydd.

Tid

4 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 21 900 SEK exkl. moms
26 - 29 augusti, 09:00 - 16:00
Stockholm
10 platser kvar
02 - 05 september, 09:00 - 16:00
Distans
7 platser kvar