« Bakåt

Grundläggande brandskydd


Kursbeskrivning

– Brandteori
– Brandorsaker
– Elektriska brand och olycksrisker
– Boverkets byggregler (BBR)
– Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
– Handbrandsläckare och inomhusbrandposter
– Systematisk brandskyddsarbete (SBA)
– Brandlarm och släcksystem
– Utrymning vid brand
– Riskhantering
– Brandfarlig vara
– Heta arbeten

Litteraturen BBR 29 Brandskydd i Boverkets byggregler ingår i priset.

Priset för utbildningen med deltagande på plats är 20 700 kr exkl. moms
Priset för utbildningen med deltagande på distans är 19 100 kr exkl. moms.Deltagandet på distans kommer ske via Teams. Inbjudningslänk skickas ut cirka 1 vecka före utbildningsstart.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en god förståelse om förebyggande och släckande brandskydd samt de olika regelverken bakom detta.
(Utbildningen ingår som nivå 1 i Behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler/utrymningslarm med talat meddelande/gassläckssystem).

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som har för avsikt att certifiera sig till behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler,, utrymningslarm med talat meddelande, gassläcksystem, kravställare, brandskyddsansvarig, räddningstjänstpersonal eller den som vill ha fördjupade kunskaper i ämnet brand och brandskydd.

Tid

4 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 21 100 SEK exkl moms
31 januari - 03 februari 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
31 januari - 03 februari 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
19 - 22 april 2022, 09:00 - 16:00
Värnamo
12 platser kvar
19 - 22 april 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
22 - 25 augusti 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
22 - 25 augusti 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar