« Bakåt

Grundläggande brandskydd


Kursbeskrivning

– Brandteori
– Brandorsaker
– Elektriska brand och olycksrisker
– Boverkets byggregler (BBR)
– Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
– Handbrandsläckare och inomhusbrandposter
– Systematisk brandskyddsarbete (SBA)
– Brandlarm och släcksystem
– Utrymning vid brand
– Riskhantering
– Brandfarlig vara
– Heta arbeten


OBS: 

- Vid deltagande på plats ingår litteratur BBR 29 -  Brandskydd i Boverkets byggregler.
- Vid deltagande på distans förväntas det att du själv har tillgång till/inhandlar BBR29. (Köps in på brandskyddsföreningens hemsida, svenskbyggtjänst.se) etc. 

Deltagandet på distans kommer ske via Teams. Inbjudningslänk skickas ut cirka 1 vecka före utbildningsstart.

- Priset för utbildningen med deltagande på plats är 21 900 kr exkl. moms
- Priset för utbildningen med deltagande på distans är 20 400 kr exkl. moms (priset för BBR 29 borträknat).

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en god förståelse om förebyggande och släckande brandskydd samt de olika regelverken bakom detta.
(Utbildningen ingår som nivå 1 i Behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler/utrymningslarm med talat meddelande/gassläckssystem).

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som har för avsikt att certifiera sig till behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler,, utrymningslarm med talat meddelande, gassläcksystem, kravställare, brandskyddsansvarig, räddningstjänstpersonal eller den som vill ha fördjupade kunskaper i ämnet brand och brandskydd.

Tid

4 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 21 900 SEK exkl. moms
29 januari - 01 februari 2024, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
29 januari - 01 februari 2024, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
26 - 29 augusti 2024, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
26 - 29 augusti 2024, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar