« Bakåt

Grundläggande brandskydd


Kursbeskrivning

– Brandteori
– Brandorsaker
– Elektriska brand och olycksrisker
– Boverkets byggregler (BBR)
– Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
– Handbrandsläckare och inomhusbrandposter
– Systematisk brandskyddsarbete (SBA)
– Brandlarm och släcksystem
– Utrymning vid brand
– Riskhantering
– Brandfarlig vara
– Heta arbeten

Litteraturen BBR 29 Brandskydd i Boverkets byggregler ingår i priset.

Priset för utbildningen med deltagande på plats är 21 100 kr exkl. momsDeltagandet på distans kommer ske via Teams. Inbjudningslänk skickas ut cirka 1 vecka före utbildningsstart.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en god förståelse om förebyggande och släckande brandskydd samt de olika regelverken bakom detta.
(Utbildningen ingår som nivå 1 i Behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler/utrymningslarm med talat meddelande/gassläckssystem).

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som har för avsikt att certifiera sig till behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler,, utrymningslarm med talat meddelande, gassläcksystem, kravställare, brandskyddsansvarig, räddningstjänstpersonal eller den som vill ha fördjupade kunskaper i ämnet brand och brandskydd.

Tid

4 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 21 100 SEK exkl moms
22 - 25 augusti, 09:00 - 16:00
Stockholm
6 platser kvar
12 - 15 september, 09:00 - 16:00
Distans
10 platser kvar