« Bakåt

Entreprenadjuridik


Kursbeskrivning

– Genomgång av AB 04
– Utökat garantiansvar för entreprenören
– Krav på entreprenören att upprätta kvalitets- och miljöplan
– Förändringar angående ändringar och tilläggsarbeten
– Entreprenörens ansvar för egenkontroll
– Utökad möjlighet till ersättning vid forcering
– Genomgång av ABT 06
– Viktiga skillnader mellan total- och utförandeentreprenad
– Beställarens ansvar för egna tekniska lösningar
– Entreprenörens felansvar
– Lag om offentlig upphandling (LOU)
– Upphandlingsförfaranden
– Tröskelvärden
– Överprövning och skadestånd

Priset  är 5500 kr exkl. moms


Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet deltagare till max 7 för att vi inte ska bli mer än 8 personer per sammankomst.

Kursens mål

Utbildningen ger erforderlig kompetens i entreprenadjuridik enligt kraven Behörig ingenjör brandlarm, Behörig ingenjör vattensprinkler, Behörig ingenjör boendesprinkler, Behörig ingenjör gassläcksystem osv.

Målgrupp

Den som avser kvalificera sig för certifikat som Behörig ingenjör brandlarm, Behörig ingenjör vattensprinkler, Behörig ingenjör boendesprinkler, Behörig ingenjör gassläcksystem osv. Utbildningen passar dock även projektledare, installatörer och andra som är involverade i byggprocessen.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 500 SEK exkl moms
20 april, 09:00 - 16:00
Stockholm
1 plats kvar
04 juni, 09:00 - 16:00
Stockholm
1 plats kvar
28 oktober, 09:00 - 16:00
Stockholm
8 platser kvar