« Bakåt

Entreprenadjuridik


Kursbeskrivning

- Upphandlings- och entreprenadformer
- Genomgång av AB 04, jämförelse med ABT 06
- ÄTA-arbeten och formaliakrav
- Ansvar för tekniska lösningar
- Underrättelseskyldighet
- Tidsförlängning, dröjsmål och vite
- Hinderersättning
- Preklusions- och preskriptionsregler
- Felansvar, garantiansvar och ansvarstid


AB 04 samt ABT 06 ingår i priset och delas ut på plats, alternativt skickas till dig med post om du har valt deltagande på distans.

Priset för utbildningen 2021 är 5600 kr exkl. momsDeltagandet på distans kommer ske via Teams. Inbjudningslänk skickas ut cirka 1 vecka före utbildningsstart.

Kursens mål

Utbildningen ger erforderlig kompetens i entreprenadjuridik enligt kraven Behörig ingenjör brandlarm, Behörig ingenjör vattensprinkler, Behörig ingenjör boendesprinkler, Behörig ingenjör gassläcksystem osv.

Målgrupp

Den som avser kvalificera sig för certifikat som Behörig ingenjör brandlarm, Behörig ingenjör vattensprinkler, Behörig ingenjör boendesprinkler, Behörig ingenjör gassläcksystem osv. Utbildningen passar dock även projektledare, installatörer och andra som är involverade i byggprocessen.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 600 SEK exkl. moms
04 april 2023, 09:00 - 16:00
Stockholm
17 platser kvar
04 april 2023, 09:00 - 16:00
Distans
16 platser kvar
12 oktober 2023, 09:00 - 16:00
Stockholm
19 platser kvar
12 oktober 2023, 09:00 - 16:00
Distans
19 platser kvar