« Bakåt

Entreprenadjuridik


Kursbeskrivning

- Upphandlings- och entreprenadformer
- Genomgång av AB 04, jämförelse med ABT 06
- ÄTA-arbeten och formaliakrav
- Ansvar för tekniska lösningar
- Underrättelseskyldighet
- Tidsförlängning, dröjsmål och vite
- Hinderersättning
- Preklusions- och preskriptionsregler
- Felansvar, garantiansvar och ansvarstid

OBS: Allmänna bestämmelser AB04 samt ABT06 ska medtagas till utbildningen. Du beställer de enklast via Svensk byggtjänst hemsida. Se länk nedan:
Svensk Byggtjänsts bokhandel - Sveriges bästa bygglitteratur (byggtjanst.se)

Priset för utbildningen 2023 är 5700 kr exkl. moms


Deltagandet på distans kommer ske via Teams. Inbjudningslänk skickas ut cirka 1 vecka före utbildningsstart.

Kursens mål

Utbildningen ger erforderlig kompetens i entreprenadjuridik enligt kraven Behörig ingenjör brandlarm, Behörig ingenjör vattensprinkler, Behörig ingenjör boendesprinkler, Behörig ingenjör gassläcksystem osv.

Målgrupp

Den som avser kvalificera sig för certifikat som Behörig ingenjör brandlarm, Behörig ingenjör vattensprinkler, Behörig ingenjör boendesprinkler, Behörig ingenjör gassläcksystem osv. Utbildningen passar dock även projektledare, installatörer och andra som är involverade i byggprocessen.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 700 SEK exkl. moms
09 oktober, 09:00 - 16:00
Stockholm
13 platser kvar
09 oktober, 09:00 - 16:00
Distans
17 platser kvar