« Bakåt

Boendesprinkler


Kursbeskrivning

Med utgångspunkt från den svenska standarden för boendesprinkler, SS-EN16925, tydliggörs skillnaderna mellan traditionell sprinkler och boendesprinkler. Bakgrunden till konceptet med sprinkler för personskydd förklaras. Komponentkunskap, installationsregler och dimensionering, inklusive grundläggande hydraulisk beräkning, ingår, liksom kraven på skötsel och underhåll.

SBF 501:2 ingår i utbildningsmaterialet.

Priset för utbildningen med deltagande på plats är 5100 kr exkl. moms

Priset för utbildningen med deltagande på distans är 4800 kr exkl. moms

Kursens mål

Efter genomgången utbildning bör man ha en baskunskap gällande regelkrav och uppbyggnaden av boendesprinklersystem.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som behöver en allmän förståelse för regelverket inom boendesprinklerområdet: installatörer, projektörer, försäkringsgivare, räddningstjänstpersonal, blivande behöriga ingenjörer boendesprinkler/vattensprinkler och besiktningsmän.

Förkunskaper

Kännedom om reglerna för standardsprinkler, SBF 120 och SS-EN12845, underlättar för att till fullo förstå de förenklingar som en boendesprinkler innebär.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 200 SEK exkl moms
04 oktober, 09:00 - 16:00
Stockholm
6 platser kvar
04 oktober, 09:00 - 16:00
Distans
8 platser kvar
29 november, 09:00 - 16:00
Stockholm
11 platser kvar
29 november, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
07 mars 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
07 mars 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
07 juni 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
07 juni 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
04 oktober 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
04 oktober 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
28 november 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
28 november 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar