« Bakåt

Behörig ingenjör Utrymningslarm med talat meddelande - utbildningspaket


Kursbeskrivning

– Nivå 1, Grundläggande Brandskydd
– Nivå 2, Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – grund
– Nivå 3, Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – fördjupning
– Nivå 4, Certifieringsförberedande Utrymningslarm med talat meddelande
– Nivå 5, Entreprenadjuridik

Obs! Nivåerna genomförs inte 9 dagar i sträck utan dessa är uppdelade i olika utbildningstillfällen.
Efter bokning av utbildningspaket, kontaktar vi dig och bokar upp dig på dem utbildningstillfällena som passar dig.


Nivå 1, Grundläggande brandskydd
Längd: 4 dagar

Datum:
- 22 - 25 augusti 2022, Stockholm
- 12 - 25 september 2022, Distans


Nivå 2, Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Grund
Längd: 2 dagar

Datum:
- 10-11 oktober 2022, Stockholm
- 10-11 oktober 2022, Distans

Nivå 3, Nivå 3, Utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1 – Fördjupning
Längd: 1 dag

Datum:
- 12 oktober 2022, Stockholm
- 12 oktober 2022, Distans


Nivå 4, Certifieringsförberedande Utrymningslarm med talat meddelande
Längd: 1 dag

Datum:
- 13 oktober 2022, Stockholm
- 13 oktober 2022, Distans


Nivå 5, Entreprenadjuridik
Längd: 1 dag
Datum:

- 18 oktober 2022, Stockholm
- 18 oktober 2022, Distans


Nivå 1 (Grundläggande brandskydd) och nivå 5 (Entreprenadjuridik) är utbildningar som är oberoende av de andra och kan genomföras i vilken ordning man vill. Övriga nivåer bör man gå i ordning för att på bästa sätt kunna ta till sig kunskapen, dock behöver man inte gå alla i ett svep utan dessa kan delas upp över flera terminer om man så vill.

Datumet vid anmälan av utbildningspaketet behöver därmed inte vara det exakta datum då paketet startar. Vilken del man väljer att starta med kan vara olika för varje deltagare.

Fakturering av utbildningspaketet sker vid första utbildningstillfället, som kan vara tidigare eller senare än det datum som står i anmälan för paketet.


Priset är 41 900 kr exkl. moms


Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge deltagaren goda förutsättningar att klara en certifiering till behörig ingenjör Utrymningslarm med talat meddelande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som avser att pröva för certifiering till behörig ingenjör Utrymningslarm med talat meddelande.

Tid

9 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 41 900 SEK exkl. moms
01 - 09 februari 2023, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar