« Bakåt

Behörig ingenjör vattensprinkler - utbildningspaket


Kursbeskrivning

– Nivå 1, Grundläggande brandskydd
– Nivå 2, Sprinkler SBF 120:8 - grund
– Nivå 3, Sprinkler SBF 120:8 - fördjupning
– Nivå 4, Sprinklerberäkningar
– Nivå 5, Certifieringsförberedande sprinkler
– Nivå 6, Entreprenadjuridik


Obs! Nivåerna genomförs inte 12 dagar i sträck utan dessa är uppdelade i olika utbildningstillfällen.
Efter bokning av utbildningspaket, kontaktar vi dig och bokar upp dig på dem utbildningstillfällena som passar dig.


Nivå 1, Grundläggande brandskydd
Längd: 4 dagar
Datum: 
- 29 januari - 1 februari 2024, Stockholm
- 29 januari - 1 februari 2024, Distans
- 26 - 29 augusti 2024, Stockholm

- 26 - 29 augusti 2024, Distans


Nivå 2, Sprinkler SBF 120:8 – grund
Längd: 2 dagar
Datum:
- 16-17 oktober 2023, Göteborg
- 16-17 oktober 2023, Distans
- 20-21 november 2023, Stockholm
- 20-21 november 2023, Distans

- 12-13 februari 2024, Stockholm
- 12-13 februari 2024, Distans
- 8-9 april 2024, Göteborg
- 8-9 april 2024, Distans
- 13-14 maj 2024, Stockholm
- 13-14 maj 2024, Distans
- 16-17 september 2024, Stockholm
- 16-17 september 2024, Distans
- 14-15 oktober 2024, Göteborg
- 14-15 oktober 2024, Distans
- 18-19 november 2024, Stockholm
- 18-19 november 2024, Distans


Nivå 3, Sprinkler SBF 120:8 – fördjupning
Längd: 3 dagar 
Datum:
- 18-20 oktober 2023, Göteborg
- 18-20 oktober 2023, Distans
- 22-24 november 2023, Stockholm
- 22-24 november 2023, Distans

- 14-16 februari 2024, Stockholm
- 14-16 februari 2024, Distans
- 10-12 april 2024, Göteborg
- 10-12 april 2024, Distans
- 15-17 maj 2024, Stockholm
- 15-17 maj 2024, Distans
- 18-20 september 2024, Stockholm
- 18-20 september 2024, Distans
- 16-18 oktober 2024, Göteborg
- 16-18 oktober 2024, Distans
- 20-22 november 2024, Stockholm
- 20-22 november 2024, Distans


Nivå 4, Sprinklerberäkningar
Längd: 1 dag
Datum:
- 10 oktober 2023, Stockholm
- 10 oktober 2023, Distans
- 5 december 2023, Stockholm
- 5 december 2023, Distans

- 11 mars 2024, Stockholm
- 11 mars 2024, Distans
- 27 maj 2024, Stockholm
- 27 maj 2024, Distans
- 7 oktober 2024, Stockholm
- 7 oktober 2024, Distans
- 27 november 2024, Stockholm
- 27 november 2024, Distans


Nivå 5, Certifieringsförberedande sprinkler
Längd: 1 dag
Datum:
- 11 oktober 2023, Stockholm
- 11 oktober 2023, Distans
- 6 december 2023, Stockholm
- 6 december 2023, Distans

- 12 mars 2024, Stockholm
- 12 mars 2024, Distans
- 28 maj 2024, Stockholm
- 28 maj 2024, Distans
- 8 oktober 2024, Stockholm
- 8 oktober 2024, Distans
- 28 november 2024, Stockholm
- 28 november 2024, Distans


Nivå 6, Entreprenadjuridik
Längd: 1 dag
Datum:
- 12 oktober 2023, Stockholm
- 12 oktober 2023, Distans
- 16 april 2024, Stockholm

- 16 april 2024, Distans
- 9 oktober 2024, Stockholm
- 9 oktober 2024, Distans

Nivå 1 (Grundläggande brandskydd) och nivå 6 (Entreprenadjuridik) är utbildningar som är oberoende av de andra och kan genomföras i vilken ordning man vill. Övriga nivåer bör man gå i ordning för att på bästa sätt kunna ta till sig kunskapen, dock behöver man inte gå alla i ett svep utan dessa kan delas upp över flera terminer om man så vill.

Datumet vid anmälan av utbildningspaketet behöver därmed inte vara det exakta datum då paketet startar. Vilken del man väljer att starta med kan vara olika för varje deltagare.

Alla nivåer hålls generellt i Stockholm, men nivå 2 och 3 är även tillgängliga i Göteborg.

Fakturering av utbildningspaketet sker vid första utbildningstillfället, som kan vara tidigare eller senare än det datum som står i anmälan för paketet.

Som behörig ingenjör vattensprinkler ska du ha tillgång till diverse regelverk, standarder och föreskrifter.
Se SBF 1018:5 - Norm för behörig ingenjör vattensprinkler för de regelverk, standarder och föreskrifter som en behörig ingenjör vattensprinkler förväntas ha kunskap och kännedom om. 

De SBF-regelverk som brandskyddsföreningen tillhandahåller får du enklast tillgång till via köp av ett e-norm paket. Se länk nedan.
Vattensprinkler / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se)

Priset 2023 för utbildningspaketet är 50 500 kr exkl. momsKursens mål

Målet med utbildningen är att du efter Nivå 1-4 ska ha så mycket kunskaper att du klarar en certifiering hos Svensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC).
Skulle du sedan misslyckas på något av delproven vid certifieringen hjälper AlbaCon utan extra kostnad till med kompletterande utbildning så att ett godkännande och certifikat, efter erforderliga omprov, erhålles.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till;
– Den som ska bli sakkunnig person på anläggarfirma (varje anläggarfirma ska ha minst en behörig ingenjör anställd)
– Den som ska bli utsedd besiktningsman på certifierad besiktningsfirma
– Den som ska bli sprinklerprojektör (projektering ska normalt utföras en person som är behörig ingenjör)

Tid

12 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 50 500 SEK exkl. moms
01 - 12 januari 2024, 09:00 - 16:00
12 platser kvar