« Bakåt

Behörig ingenjör sprinkler – utbildningspaket


Kursbeskrivning

– Nivå 1, Grundläggande brandskydd
– Nivå 2, Sprinkler SBF 120:8 - grund
– Nivå 3, Sprinkler SBF 120:8 - fördjupning
– Nivå 4, Sprinklerberäkningar
– Nivå 5, Certifieringsförberedande sprinkler
– Nivå 6, Entreprenadjuridik


Obs! Nivåerna genomförs inte 12 dagar i sträck utan dessa är uppdelade i olika utbildningstillfällen.
Efter bokning av utbildningspaket, kontaktar vi dig och bokar upp dig på dem utbildningstillfällena som passar dig.


Nivå 1, Grundläggande brandskydd
Längd: 4 dagar
Datum:

- 22 - 25 augusti 2022, Stockholm
- 12 - 15 september 2022, Distans


Nivå 2, Sprinkler SBF 120:8 – grund
Längd: 2 dagar
Datum:

- 19-20 september 2022, Stockholm
- 19-20 september 2022, Distans
- 10-11 oktober 2022, Göteborg
- 10-11 oktober 2022, Distans
- 14-15 november 2022, Stockholm
- 14-15 november 2022, Distans

Nivå 3, Sprinkler SBF 120:8 – fördjupning
Längd: 3 dagar 
Datum:

- 12-14 oktober 2022, Göteborg
- 12-14 oktober 2022, Distans
- 16-18 november 2022, Stockholm
- 16-18 november 2022, Distans


Nivå 4, Sprinklerberäkningar
Längd: 1 dag
Datum:

- 5 oktober 2022, Stockholm
- 5 oktober 2022, Distans
- 29 november 2022, Stockholm
- 29 november 2022, Distans

Nivå 5, Certifieringsförberedande sprinkler
Längd: 1 dag
Datum:

- 6 oktober 2022, Stockholm
- 6 oktober 2022, Distans
- 30 november 2022, Stockholm
- 30 november 2022, Distans

Nivå 6, Entreprenadjuridik
Längd: 1 dag
Datum:

- 18 oktober 2022, Stockholm
- 18 oktober 2022, Distans


Nivå 1 (Grundläggande brandskydd) och nivå 6 (Entreprenadjuridik) är utbildningar som är oberoende av de andra och kan genomföras i vilken ordning man vill. Övriga nivåer bör man gå i ordning för att på bästa sätt kunna ta till sig kunskapen, dock behöver man inte gå alla i ett svep utan dessa kan delas upp över flera terminer om man så vill.

Datumet vid anmälan av utbildningspaketet behöver därmed inte vara det exakta datum då paketet startar. Vilken del man väljer att starta med kan vara olika för varje deltagare.

Alla nivåer hålls generellt i Stockholm, men nivå 2 och 3 är även tillgängliga i Göteborg.

Fakturering av utbildningspaketet sker vid första utbildningstillfället, som kan vara tidigare eller senare än det datum som står i anmälan för paketet.

Priset 2022 är 49 100 kr exkl. moms


Kursens mål

Målet med utbildningen är att du efter Nivå 1-4 ska ha så mycket kunskaper att du klarar en certifiering hos Svensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC).
Skulle du sedan misslyckas på något av delproven vid certifieringen hjälper AlbaCon utan extra kostnad till med kompletterande utbildning så att ett godkännande och certifikat, efter erforderliga omprov, erhålles.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till;
– Den som ska bli sakkunnig person på anläggarfirma (varje anläggarfirma ska ha minst en behörig ingenjör anställd)
– Den som ska bli utsedd besiktningsman på certifierad besiktningsfirma
– Den som ska bli sprinklerprojektör (projektering ska normalt utföras en person som är behörig ingenjör)

Tid

12 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 49 100 SEK exkl. moms
01 - 12 februari 2023, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar