« Bakåt

Behörig ingenjör sprinkler – utbildningspaket


Kursbeskrivning

– Nivå 1, Grundläggande brandskydd
– Nivå 2, Sprinkler SBF 120:8 - grund
– Nivå 3, Sprinkler SBF 120:8 - fördjupning
– Nivå 4, Hydrauliska beräkningar
– Nivå 5, Certifieringsförberedande sprinkler
– Nivå 6, Entreprenadjuridik


Obs! Nivåerna genomförs inte 12 dagar i sträck utan dessa är uppdelade i olika utbildningstillfällen.
Efter bokning av utbildningspaket, kontaktar vi dig och bokar upp dig på dem utbildningstillfällena som passar dig.


Nivå 1, Grundläggande brandskydd
Längd: 4 dagar
Datum:

- 31 januari - 3 februari 2022, Stockholm
- 31 januari - 3 februari 2022, Distans

- 19 - 22 april 2022, Värnamo
- 19 - 22 april 2022, Distans
- 22 - 25 augusti 2022, Stockholm
- 22 - 25 augusti 2022, Distans


Nivå 2, Sprinkler SBF 120:8 – grund
Längd: 2 dagar
Datum:

- 15-16 november 2021, Stockholm

- 15-16 november 2021, Distans
- 7-8 februari 2022, Stockholm
- 7-8 februari 2022, Distans
- 14-15 mars 2022, Göteborg
- 14-15 mars 2022, Distans
- 2-3 maj 2022, Stockholm
- 2-3 maj 2022, Distans
- 19-20 september 2022, Stockholm
- 19-20 september 2022, Distans
- 10-11 oktober 2022, Göteborg
- 10-11 oktober 2022, Distans
- 14-15 november 2022, Stockholm
- 14-15 november 2022, Distans

Nivå 3, Sprinkler SBF 120:8 – fördjupning
Längd: 3 dagar
Datum:

- 17-19 november 2021, Stockholm

- 17-19 november 2021, Distans
- 9-11 februari 2022, Stockholm
- 9-11 februari 2022, Distans
- 16-18 mars 2022, Göteborg
- 16-18 mars 2022, Distans
- 4-6 maj 2022, Stockholm
- 4-6 maj 2022, Distans
- 21-23 september 2022, Stockholm
- 21-23 september 2022, Distans
- 12-14 oktober 2022, Göteborg
- 12-14 oktober 2022, Distans
- 16-18 november 2022, Stockholm
- 16-18 november 2022, Distans


Nivå 4, Hydrauliska beräkningar
Längd: 1 dag
Datum:

- 30 november 2021, Stockholm

- 30 november 2021, Distans
- 8 mars 2022, Stockholm
- 8 mars 2022, Distans
- 8 juni 2022, Stockholm
- 8 juni 2022, Distans
- 5 oktober 2022, Stockholm
- 5 oktober 2022, Distans

Nivå 5, Certifieringsförberedande sprinkler
Längd: 1 dag
Datum:

- 1 december 2021, Stockholm

- 1 december 2021, Distans
- 9 mars 2022, Stockholm
- 9 mars 2022, Distans
- 9 juni 2022, Stockholm
- 9 juni 2022, Distans
- 6 oktober 2022, Stockholm
- 6 oktober 2022, Distans
- 30 november 2022, Stockholm
- 30 november 2022, Distans

Nivå 6, Entreprenadjuridik
Längd: 1 dag
Datum:

- 4 april 2022, Stockholm
- 4 april 2022, Distans
- 20 oktober 2022, Stockholm
- 20 oktober 2022, Distans


Nivå 1 (Grundläggande brandskydd) och nivå 6 (Entreprenadjuridik) är utbildningar som är oberoende av de andra och kan genomföras i vilken ordning man vill. Övriga nivåer bör man gå i ordning för att på bästa sätt kunna ta till sig kunskapen, dock behöver man inte gå alla i ett svep utan dessa kan delas upp över flera terminer om man så vill.

Datumet vid anmälan av utbildningspaketet behöver därmed inte vara det exakta datum då paketet startar. Vilken del man väljer att starta med kan vara olika för varje deltagare.

I Göteborg hålls endast Nivå 2 och 3. Övriga nivåer i paketet genomförs i Stockholm.

Fakturering av utbildningspaketet sker vid första utbildningstillfället, som kan vara tidigare eller senare än det datum som står i anmälan för paketet.

Priset är 48 600 kr exkl. moms


Kursens mål

Målet med utbildningen är att du efter Nivå 1-4 ska ha så mycket kunskaper att du klarar en certifiering hos Svensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC).
Skulle du sedan misslyckas på något av delproven vid certifieringen hjälper AlbaCon utan extra kostnad till med kompletterande utbildning så att ett godkännande och certifikat, efter erforderliga omprov, erhålles.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till;
– Den som ska bli sakkunnig person på anläggarfirma (varje anläggarfirma ska ha minst en behörig ingenjör anställd)
– Den som ska bli utsedd besiktningsman på certifierad besiktningsfirma
– Den som ska bli sprinklerprojektör (projektering ska normalt utföras en person som är behörig ingenjör)

Tid

12 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 48 600 SEK exkl moms
31 januari 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
7 platser kvar
22 augusti 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar