« Bakåt

Behörig ingenjör brandlarm – utbildningspaket


Kursbeskrivning


– Nivå 1, Grundläggande Brandskydd
– Nivå 2, Brandlarm SBF 110:8 – grund
– Nivå 3, Brandlarm SBF 110:8 – grund, fortsättning
– Nivå 4, Brandlarm SBF 110:8 – fördjupning
– Nivå 5, Certifieringsförberedande brandlarm, SBF 110:8
– Nivå 6, Entreprenadjuridik

Obs! Nivåerna genomförs inte 10 dagar i sträck utan dessa är uppdelade i olika utbildningstillfällen.
Efter bokning av utbildningspaket, kontaktar vi dig och bokar upp dig på dem utbildningstillfällena som passar dig.


Nivå 1, Grundläggande brandskydd

Längd: 4 dagar

Datum: 
- 26 - 29 augusti 2024, Stockholm

- 2 - 5 september 2024, Distans

Nivå 2, Brandlarm SBF 110:8 - grund
Längd: 2 dagar

Datum:
- 16-17 september 2024, Stockholm
- 16-17 september 2024, Distans
- 21-22 oktober 2024, Göteborg
- 21-22 oktober 2024, Distans
- 18-19 november 2024, Stockholm
- 18-19 november 2024, Distans

Nivå 3, Brandlarm SBF 110:8 - grund, fortsättning
Längd: 1 dag

Datum:
- 18 september 2024, Stockholm
- 18 september 2024, Distans
- 23 oktober 2024, Göteborg
- 23 oktober 2024, Distans
- 20 november 2024, Stockholm
- 20 november 2024, Distans

Nivå 4, Brandlarm SBF 110:8 - fördjupning
Längd: 1 dag

Datum:
- 19 september 2024, Stockholm
- 19 september 2024, Distans
- 24 oktober 2024, Göteborg
- 24 oktober 2024, Distans
- 21 november 2024, Stockholm
- 21 november 2024, Distans

Nivå 5, Certifieringsförberedande brandlarm
Längd: 1 dag
Datum:

- 8 oktober 2024, Stockholm
- 8 oktober 2024, Distans
- 28 november 2024, Stockholm
- 28 november 2024, Distans

Nivå 6, Entreprenadjuridik
Längd: 1 dag
Datum:

- 9 oktober 2024, Stockholm
- 9 oktober 2024, Distans

Nivå 1 (Grundläggande brandskydd) och nivå 6 (Entreprenadjuridik) är utbildningar som är oberoende av de andra och kan genomföras i vilken ordning man vill. Övriga nivåer bör man gå i ordning för att på bästa sätt kunna ta till sig kunskapen, dock behöver man inte gå alla i ett svep utan dessa kan delas upp över flera terminer om man så vill.

Datumet vid anmälan av utbildningspaketet behöver därmed inte vara det exakta datum då paketet startar. Vilken del man väljer att starta med kan vara olika för varje deltagare.


Fakturering av utbildningspaketet sker vid första utbildningstillfället, som kan vara tidigare eller senare än det datum som står i anmälan för paketet.

Som behörig ingenjör brandlarm ska du ha tillgång till diverse regelverk, standarder och föreskrifter.
Se SBF 1007:5 - Norm för behörig ingenjör brandlarm för de regelverk, standarder och föreskrifter som en behörig ingenjör brandlarm förväntas ha kunskap och kännedom om. 

De SBF-regelverk som brandskyddsföreningen tillhandahåller får du enklast tillgång till via köp av ett e-norm paket. Se länk nedan.
Brandlarm / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se)

För deltagande på Grundläggande brandskydd (Nivå 1) krävs det att du inför kursen införskaffar boken BBR 29 som du enkelt kan beställa via brandskyddförerningens hemsida som du finner länkad HÄR

Priset för utbildningspaketet är 47 500 kr exkl. momsKursens mål

Målet med utbildningen är att du efter nivå 1-4 ska ha så mycket kunskap att du klarar en certifiering hos Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) eller Svensk Certifiering AB (SCAB).
Skulle du sedan misslyckas på något av delproven vid certifieringen hjälper AlbaCon till med kompletterande utbildning så att ett godkännande och certifikat, efter erforderliga omprov, erhålles.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till:
– Den som ska bli sakkunnig person på anläggarfirma (varje anläggarfirma ska ha minst en behörig ingenjör anställd)
– Den som ska bli utsedd besiktningsman på certifierad besiktningsfirma
– Den som ska bli projektör (projektering ska normalt utföras av anläggarfirma eller av en person som är behörig ingenjör)

Tid

10 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 47 500 SEK exkl. moms
mån 30 sep - ons 09 okt 09:00-16:00
11 platser kvar