« Bakåt

Anläggningsskötare sprinkler


Kursbeskrivning

– Brandteori
– Förebyggande brandskydd
– Systemuppbyggnad av sprinkler
– Riskklassificering och grundläggande dimensionering
– Placeringsregler för sprinkler
– Anläggningsskötarens ansvar och befogenheter
– Skötsel-och underhållskrav
– Praktiskt handhavande
– Övning

Priset är 4700 kr exkl.moms
I utbildningen ingår det frukostfralla, lunch och eftermiddagsfika. (Vid deltagande på plats)

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge anläggningsskötare följande kunskap:
– Krav avseende ansvar för den dagliga driften
– Krav i fråga om det löpande underhåll som ska utföras
– Kännedom om anläggningens funktion och omfattning
– Underlag för att kunna utföra vecko-, månads-, kvartals- och halvårskontroller

Utbildningen är utformad enligt SBF-normer för utbildning av anläggningsskötare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare, den som är sprinkleransvarig eller motsvarande på företag eller kommande besiktningsmän. Även fastighets- och brandskyddsansvariga samt andra som vill få en grundläggande kunskap om sprinkleranläggningar har nytta av utbildningen.

Citat

Utbildningen uppfyller kraven enligt bilaga 120-06 i SBF 120:8

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 4 700 SEK exkl. moms
26 april, 09:00 - 16:00
Göteborg
5 platser kvar
24 maj, 09:00 - 16:00
Stockholm
2 platser kvar
24 maj, 09:00 - 16:00
Distans
10 platser kvar
13 september, 09:00 - 16:00
Stockholm
11 platser kvar
13 september, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
11 oktober, 09:00 - 16:00
Göteborg
12 platser kvar
08 november, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
08 november, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
22 november, 09:00 - 16:00
Göteborg
12 platser kvar