« Bakåt

Anläggningsskötare gassläcksystem


Kursbeskrivning

– Gassläcksystemets funktion och omfattning
– Kontroll, skötsel och provning
– Drift- och underhållsinstruktioner
– Släckmedel och personsäkerhet
– Tillämpbara föreskrifter från Arbetsmiljöverket
– Detektering i gassläcksystem
– Krav och regelverk för gassläcksystem
– Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?

Utbildningen är endast teoretisk.

Priset är 4400 kr exkl. moms

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge anläggningsskötare följande kunskap:
– Krav avseende ansvar för den dagliga driften
– Krav i fråga om det löpande underhåll som ska utföras
– Kännedom om anläggningens funktion och omfattning
– Underlag för att kunna utföra kontroller.


Utbildningen är utformad enligt SBF-normer för utbildning av anläggningsskötare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare, den som är ansvarig för gassläcksystem på företag eller kommande besiktningsmän. Även fastighets- och brandskyddsansvariga samt andra som vill få en grundläggande kunskap om anläggningar för gassläcksystem har nytta av utbildningen.

Citat

Utbildningen uppfyller kraven enligt bilaga 500-03 i SBF 500:4.

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 4 400 SEK exkl. moms
09 oktober, 08:00 - 12:00
Distans
3 platser kvar