« Bakåt

Anläggningsskötare brandlarm


Kursbeskrivning

– Kravställare
– Brandlära
– Brandskydd i byggnad
– Funktion och skötsel
– Systemuppbyggnad, detektorprinciper
– Onödiga larm
– Underhåll
– Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?

Utbildningen är endast teoretisk.

Priset är 4500 kr exkl. moms
I utbildningen ingår det frukostfralla, lunch och eftermiddagsfika. (Vid deltagande på plats)Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge anläggningsskötare följande kunskap:
– Krav avseende ansvar för den dagliga driften
– Krav i fråga om det löpande underhåll som ska utföras
– Kännedom om anläggningens funktion och omfattning
– Underlag för att kunna utföra månads- och kvartalskontroller

Utbildningen är utformad enligt SBF-normer för utbildning av anläggningsskötare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare, den som är brandlarmansvarig eller motsvarande på företag eller kommande besiktningsmän. Även fastighets- och brandskyddsansvariga samt andra som vill få en grundläggande kunskap om brandlarmanläggningar har nytta av utbildningen.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 4 600 SEK exkl moms
04 februari 2022, 09:00 - 16:00
Göteborg
12 platser kvar
17 februari 2022, 09:00 - 16:00
Värnamo
12 platser kvar
17 februari 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
21 februari 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
10 platser kvar
21 februari 2022, 09:00 - 16:00
Distans
11 platser kvar
31 mars 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
31 mars 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
29 april 2022, 09:00 - 16:00
Värnamo
12 platser kvar
29 april 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
19 maj 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
19 maj 2022, 09:00 - 16:00
Göteborg
12 platser kvar
19 maj 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
02 september 2022, 09:00 - 16:00
Göteborg
12 platser kvar
12 september 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
12 september 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
28 september 2022, 09:00 - 16:00
Värnamo
12 platser kvar
28 september 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
19 oktober 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
19 oktober 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
11 november 2022, 09:00 - 16:00
Göteborg
12 platser kvar
11 november 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
24 november 2022, 09:00 - 16:00
Värnamo
12 platser kvar
24 november 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar
01 december 2022, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
01 december 2022, 09:00 - 16:00
Distans
12 platser kvar