« Bakåt

Anläggningsskötare brandlarm


Kursbeskrivning

– Kravställare
– Brandlära
– Brandskydd i byggnad
– Funktion och skötsel
– Systemuppbyggnad, detektorprinciper
– Onödiga larm
– Underhåll
– Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?

Utbildningen är endast teoretisk.

Priset är 4500 kr exkl. moms
I utbildningen ingår det frukostfralla, lunch och eftermiddagsfika.


Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet deltagare till max 7 för att vi inte ska bli mer än 8 personer per sammankomst.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge anläggningsskötare följande kunskap:
– Krav avseende ansvar för den dagliga driften
– Krav i fråga om det löpande underhåll som ska utföras
– Kännedom om anläggningens funktion och omfattning
– Underlag för att kunna utföra månads- och kvartalskontroller

Utbildningen är utformad enligt SBF-normer för utbildning av anläggningsskötare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare, den som är brandlarmansvarig eller motsvarande på företag eller kommande besiktningsmän. Även fastighets- och brandskyddsansvariga samt andra som vill få en grundläggande kunskap om brandlarmanläggningar har nytta av utbildningen.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 4 500 SEK exkl moms
21 april, 09:00 - 16:00
Värnamo
2 platser kvar
21 maj, 09:00 - 16:00
Stockholm
4 platser kvar
08 juni, 09:00 - 16:00
Stockholm
Inga platser kvar
Fullbokad
10 september, 09:00 - 16:00
Stockholm
7 platser kvar
28 september, 09:00 - 16:00
Värnamo
12 platser kvar
15 oktober, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
25 november, 09:00 - 16:00
Värnamo
12 platser kvar
03 december, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar