Välkommen till AlbaCon-dagen RÖD – Fokus Brandlarm

Skärmavbild 2017-06-02 kl. 12.59.37

Vi återkommer, för tredje året i rad, med vårt forum i seminarieform för fördjupad
diskussion om brandlarm, utrymningslarm och närliggande frågor. Vi riktar oss till de
som vill utveckla sin kunskap inom området och framförallt mot behöriga ingenjörer
brandlarm, brandingenjörer, brandkonsulter och ägare.

SBSC-kravet på löpande fortbildning uppfylls genom AlbaCon-dagen RÖD på ett bra
och enkelt sätt!

Vi kommer liksom tidigare år att täcka in fyra huvudområden:

– Regelläget
– Ny forskning
– Ny produkt/ny teknik
– Paneldebatt om ett aktuellt problemområde.

Det kommer avsiktligt att lämnas gott om tid för respektive ämnespunkt, för att i
möjligaste mån verkligen bottna i den berörda frågan. En väl förberedd moderator
säkerställer en i verklig mening interaktiv dag – vår avsikt är att den samlade
kompetensen bland åhörarna också ska utnyttjas i syfte att föra diskussionen framåt.

Dagsagenda
1. Rörande regelläget behandlas helt omarbetade SBF 1021:2, allmänt om nya SBF
110:8 samt kraven på anläggningsskötare.

Presentatörer:
– Carl-Gustaf Johnsson, ledamot av Regelgruppen brandlarm, AlbaCon
– Tomas Asp, deltagare i remissgruppen, AlbaCon

2. Inom nyheter produkt-/ teknikområde kommer vi få höra om Elinstallationsreglerna
SS 436 40 00 och SS-EN 50174-2.

Presentatör: Joakim Carlsson, Installatörsföretagen

3. I forskningsblocket får vi veta vad som gjorts och nu pågår för att stödja
teknikutvecklingen och standarder inom brandlarmområdet.
Presentatör: Jan Blomqvist, Promoter Fire Detection, Siemens

4. Fördjupningspunkten kommer vi i år att ägna åt ämnet:
”Kan man lita på besiktningsmän och varför bryr man sig inte om det de skriver?”

En expertpanel diskuterar vad som gäller utifrån sin horisont och sitt
kunskapsområde bestående av:
– Daniel Sällström, besiktningsman, SF Brandskyddskontroll
– Magnus Eriksson, brukare/ägare, Locum
– Sören Isaksson, riskingenjör, IF Försäkring
– Claes-Göran Öhman, brandingenjör, Södertörns Brandförsvarsförbund

Seminarieavgift
I priset på endast 2500 kr/person är inkluderat lunch och kaffe för- och eftermiddag.

Önskar du också medverka på AlbaCon dagen Blå, den 18 september, med fokus
sprinkler, så kostar båda dagarna 4750 kr.

Tidpunkt
19 september 2017 mellan 09.00 och 16.00 med avbrott för kaffe och lunch.
Kaffe serveras från 08.00.

Plats
Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1K, Södermalm, Stockholm
www.erstadiakoni.se/sv/konferenshotell/

Parkering
Sker företrädelsevis i närbelägna Stigbergsgaraget med 300 platser på Renstiernas
gatan 5. Alternativt på uteparkeringen längs Folkungagatan vid Erstagatan.

Anmälan
På vår hemsida, www.albacon.se/produkt-kategori/kurstillfallen/

Avbokning
Sker utan kostnad senast två veckor före seminariet. Vid avbokning senast en vecka
före seminariet, debiteras 50%. Vid avbokning senare än en vecka före sker ingen
återbetalning.

Varmt välkommen!

Skärmavbild 2017-06-02 kl. 13.00.10

Facebook Twitter Email
Nyhetsbrev
Vill du få aktuella händelser skickat direkt till dig? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan
E-post *

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm