Mer om besiktning

Här beskriver vi kort de olika typer av besiktningar som förekommer:

Normbesiktning – leverans- och revisionsbesiktning

Brandskyddsanläggningar som är anslutna till brandförsvaret är vanligen behäftade med krav om att dessa vid driftsättandet ska leveransbesiktigas av en SBF-godkänd besiktningsman. En revisionsbesiktning av anläggningen ska därefter göras varje år.

Anläggningar som inte är anslutna kan ha krav i sitt försäkringsskydd om att besiktning enligt ovan skall ske för att försäkringen ska gälla. Alla våra besiktningsmän är SBF-godkända och AlbaCon som företag är SBSC-certifierade.

Entreprenadbesiktning

För att göra en slutbesiktning (entreprenadbesiktning) krävs förvisso inte att besiktningsmannen är SBF-godkänd utan besiktningen kan utföras av i princip den som beställaren själv önskar. En klar fördel är dock att ändå låta en av våra besiktningsmän göra jobbet då man ju får leveransbesiktning på köpet.

Specialbesiktningar och utredningar

Vi gör även särskilda besiktningar eller utredningar inom entreprenadområdet; exempelvis om ett sprinklerhuvud oförklarlig löst ut och orsakat en vattenskada – vem ska då stå för den? Eller om du har problem med onödiga larm – ring oss.

Underhållsbesiktning

När du endast vill säkerställa att din anläggning fungerar som den ska oavsett försäkringskrav eller avtal med räddningstjänsten gör vi så kallad underhållsbesiktning.

 

Varför ska jag anlita AlbaCon?

Våra besiktningsmän har hög entreprenadjuridisk kompetens, behärskar fler regelverk än de flesta andra ens hört talas om samt har lång erfarenhet av olika delar av branschen. Vi uppfyller med bred marginal de formella kompetenskraven men har också en stor insikt i din situation som beställare, projektledare eller anläggningsskötare eftersom vi själva arbetat med dessa saker tidigare.

Utöver besiktning erbjuder vi också konsultation, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm