Läs allt om AlbaCondagen 2015

Den 17 september öppnades dörrarna, i Ersta konferens vackra hörsal i Stockholm, för de drygt 60 anmälda deltagarna till historiens första AlbaCon dagen.

Målsättning är att skapa ett årligt återkommande forum i seminarieform för fördjupad diskussion om brandlarm, utrymningslarm och närliggande frågor.

Målgruppen är de som vill utveckla sin kunskap inom området. Företrädelsevis riktar vi oss mot behöriga ingenjörer brandlarm och brandingenjörer då vi tillgodoser de krav på löpande fortbildning de har på ett bra och enkelt sätt.

AlbaCon dagen kommer att innehålla tre fasta programdelar: Regelläget, ny forskning och en djupdykning i ett aktuellt ämne.

Andan för dagen ska vara öppenhet och delaktighet och signumet att det ska finnas tid och skapas lust för frågor och diskussioner samt att i möjligaste mån verkligen bottna i den berörda ämnena.
Vår avsikt är att den samlade kompetensen också ska nyttjas i syfte att föra diskussionen och leda utvecklingen inom området framåt.

Vi började dagen med regelläget som det fanns extra mycket att berätta om i år.
Den rätt rejält omarbetade SBF 110:7 samt en kommande publicering av nya regler för Utrymningslarm, som ersätter SBF REK 2003, skapade ett stort intresse med mycket frågor och diskussioner.
Föreläsare här var Carl-Gustaf Johnsson och Bo Hjorth från AlbaCon AB.

Inom forskningsområdet berättade brandingenjör Erika Palmklint från FireTech om sitt examensarbete inom det aktuella problemområdet ”Utrymning ur publika lokaler för hörsel- och synskadade”.

Fördjupningspunkten ägnades i år åt larmöverföring. Här finns många och motstridiga uppfattningar om vad som krävs av regler, standarder och teknik – något som ställer till problem både för oss i branschen och för slutanvändarna.
Expertpanel bestod Björn Ruthström, IKEA Fastigheter AB, Ingemar Spångberg från AddSecure AB, Bo Hansson, PreCendo AB samt Max Wallmo, Stanley Security Sverige AB.
Programpunkten inleddes med ett kort anförande av expertpanelens deltagare utifrån sin horisont – Utmaningar och möjligheter.
Den efterföljande diskussionen på ca en timme skapades genom frågor från de församlade, mellan deltagarna i expertpanelen samt av moderatorn Per Edsmar från AlbaCon.

Seminarieutvärderingen från deltagarna var generellt positiv och gav vid handen att vi är på rätt väg med bra tips om några förbättringspunkter.

Stärkta av årets positiva respons så har vi för avsikt att fortsätta med AlbaCon dagen i huvudsak med samma upplägg och har redan avsatt den 15 september 2016.

Från oss på AlbaCon vill vi tacka för denna gång och hälsa alla närvarande och alla nya intresserade välkomna nästa år!

 

Föreläsning material från AlbaCondagen

Facebook Twitter Email
Nyhetsbrev
Vill du få aktuella händelser skickat direkt till dig? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan
E-post *

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm