« Tillbaka

Grundläggande brandskydd


Kursbeskrivning

– Brandteori
– Brandorsaker
– Elektriska brand och olycksrisker
– Boverkets byggregler (BBR)
– Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
– Handbrandsläckare och inomhusbrandposter
– Systematisk brandskyddsarbete (SBA)
– Brandlarm och släcksystem
– Utrymning vid brand
– Riskhantering
– Brandfarlig vara
– Heta arbeten

Kursmål

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en god förståelse om förebyggande och släckande brandskydd samt de olika regelverken bakom detta.
(Utbildningen ingår som nivå 1 i Behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler).

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som har för avsikt att certifiera sig till behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler, kravställare, brandskyddsansvarig, räddningstjänstpersonal eller den som vill ha fördjupade kunskaper i ämnet brand och brandskydd.

Tid

4 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 20 100 SEK exkl. moms
24-27 augusti, 09:00 - 16:00
Stockholm
3 platser kvar

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm