« Tillbaka

Grundläggande brandskydd


Kursbeskrivning

– Brandteori
– Brandorsaker
– Elektriska brand och olycksrisker
– Boverkets byggregler (BBR)
– Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
– Handbrandsläckare och inomhusbrandposter
– Systematisk brandskyddsarbete (SBA)
– Brandlarm och släcksystem
– Utrymning vid brand
– Riskhantering
– Brandfarlig vara
– Heta arbeten

Litteraturen BBR 23 Brandskydd i Boverkets byggregler ingår i priset.


Priset är 20 100 kr exkl. moms

OBS: priset för Grundläggande brandskydd 2021 är 20 700 kr exkl. moms

Kursmål

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en god förståelse om förebyggande och släckande brandskydd samt de olika regelverken bakom detta.
(Utbildningen ingår som nivå 1 i Behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler).

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som har för avsikt att certifiera sig till behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler, kravställare, brandskyddsansvarig, räddningstjänstpersonal eller den som vill ha fördjupade kunskaper i ämnet brand och brandskydd.

Tid

4 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 20 700 SEK exkl. moms
01-04 februari 2021, 09:00 - 16:00
Stockholm
11 platser kvar
12-15 april 2021, 09:00 - 16:00
Värnamo
12 platser kvar
23-26 augusti 2021, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm