« Tillbaka

Entreprenadjuridik


Kursbeskrivning

– Genomgång av AB 04
– Utökat garantiansvar för entreprenören
– Krav på entreprenören att upprätta kvalitets- och miljöplan
– Förändringar angående ändringar och tilläggsarbeten
– Entreprenörens ansvar för egenkontroll
– Utökad möjlighet till ersättning vid forcering
– Genomgång av ABT 06
– Viktiga skillnader mellan total- och utförandeentreprenad
– Beställarens ansvar för egna tekniska lösningar
– Entreprenörens felansvar
– Lag om offentlig upphandling (LOU)
– Upphandlingsförfaranden
– Tröskelvärden
– Överprövning och skadestånd

Priset 2020 är 5300 kr exkl. moms
OBS: Priset 2021 för Entreprenadjuridiken är 5500 kr exkl. moms

Kursmål

Utbildningen ger erforderlig kompetens i entreprenadjuridik enligt kraven Behörig ingenjör brandlarm, Behörig ingenjör vattensprinkler, Behörig ingenjör boendesprinkler, Behörig ingenjör gassläcksystem osv.

Målgrupp

Den som avser kvalificera sig för certifikat som Behörig ingenjör brandlarm, Behörig ingenjör vattensprinkler, Behörig ingenjör boendesprinkler, Behörig ingenjör gassläcksystem osv. Utbildningen passar dock även projektledare, installatörer och andra som är involverade i byggprocessen.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 500 SEK exkl. moms
20 april 2021, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
28 oktober 2021, 09:00 - 16:00
Stockholm
19 platser kvar

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm