« Tillbaka

Behörig ingenjör sprinkler – utbildningspaket


Kursbeskrivning

– Nivå 1, Grundläggande brandskydd
– Nivå 2, Sprinkler SBF 120:8 - grund
– Nivå 3, Sprinkler SBF 120:8 - fördjupning
– Nivå 4, Boendesprinkler
– Nivå 5, Hydrauliska beräkningar
– Nivå 6, Certifieringsförberedande sprinkler, SBF 120:8
– Nivå 7, Entreprenadjuridik

Obs! Nivåerna genomförs inte 12 dagar i streck utan dessa är uppdelade i olika utbildningstillfällen.

Nivå 1, Grundläggande brandskydd
Längd: 4 dagar
Datum:
- 9-12 september 2019, Stockholm

Nivå 2, Sprinkler SBF 120:8 – grund
Längd: 2 dagar
Datum:
- 23-24 september 2019, Stockholm
- 21-22 oktober 2019, Göteborg
- 25-26 november 2019, Stockholm

Nivå 3, Sprinkler SBF 120:8 – fördjupning
Längd: 2 dagar
Datum:
- 25-26 september 2019, Stockholm
- 23-24 oktober 2019, Göteborg
- 27-28 november 2019, Stockholm

Nivå 4, Boendesprinkler
Längd: 1 dag
Datum:
- 27 september 2019, Stockholm
- 25 oktober 2019, Göteborg
- 29 november 2019, Stockholm

Nivå 5, Hydrauliska beräkningar
Längd: 1 dag
Datum:
- 7 oktober 2019, Stockholm
- 4 november 2019, Stockholm

Nivå 6, Certifieringsförberedande sprinkler
Längd: 1 dag
Datum:
- 8 oktober 2019, Stockholm
- 5 november 2019, Stockholm

Nivå 6, Entreprenadjuridik
Längd: 1 dag
Datum:
- 7 november 2019, Stockholm

Nivå 1 (Grundläggande brandskydd) och nivå 7 (Entreprenadjuridik) är utbildningar som är oberoende av de andra och kan genomföras i vilken ordning man vill. Övriga nivåer bör man gå i ordning för att på bästa sätt kunna ta till sig kunskapen, dock behöver man inte gå alla i ett svep utan dessa kan delas upp över flera terminer om man så vill.

Datumet vid anmälan av utbildningspaketet behöver därmed inte vara det exakta datum då paketet startar. Vilken del man väljer att starta med kan vara olika för varje deltagare.

I Göteborg hålls endast Nivå 2, 3 och 4. Övriga nivåer i paketet genomförs i Stockholm.

Fakturering av utbildningspaketet sker vid första utbildningstillfället, som kan vara tidigare eller senare än det datum som står i anmälan för paketet.

Kursmål

Målet med utbildningen är att du efter Nivå 1-4 ska ha så mycket kunskaper att du klarar en certifiering hos Svensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC).
Skulle du sedan misslyckas på något av delproven vid certifieringen hjälper AlbaCon utan extra kostnad till med kompletterande utbildning så att ett godkännande och certifikat, efter erforderliga omprov, erhålles.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till;
– Den som ska bli sakkunnig person på anläggarfirma (varje anläggarfirma ska ha minst en behörig ingenjör anställd)
– Den som ska bli utsedd besiktningsman på certifierad besiktningsfirma
– Den som ska bli sprinklerprojektör (projektering ska normalt utföras en person som är behörig ingenjör)

Tid

12 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 47 100 SEK exkl. moms
21 oktober, 09:00 - 16:00
Göteborg
12 platser kvar
07 november, 09:00 - 16:00
Stockholm
11 platser kvar
25 november, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
13 januari 2020, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar
24 augusti 2020, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm