« Bakåt

Gassläcksystem SBF 500:4 – grund


Kursbeskrivning

Under utbildningen går vi dels igenom brandlarmregler för detekteringsdelen till släcksystem
- val av detektor
- placeringsregler
- provningskrav m.m.),
- dels reglerna för släckdelen (SS-EN 15004:1 och SBF 500:4). Vi täcker även in andra regelverk och föreskrifter som är del av kunskapskraven vid provet hos SBSC.


SBF 500:4 ingår i utbildningsmaterialet.

Kursens mål

Deltagarna får under 1 dag grundläggande förståelse för en gassläcksanläggnings uppbyggnad

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som behöver en allmän förståelse för de svenska regelverken inom gassläcksområdet: installatörer, projektörer, brandkonsulter, försäkringsgivare och räddningstjänstpersonal.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 200 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen