Gasläckssystem

Efter avvecklingen av halonsläcksystemen har alternativa gassläcksystem som inertgaser (Inergen, Argonite), HFC-gaser (FM 200, FE13) och andra produkter (Halotron och Novec 1230) dykt upp på marknaden. Men hur fungerar de, hur effektiva är de jämfört med varandra och hur mycket kommer de att kosta? Vilka är för- och nackdelarna jämfört med den gamla hederliga koldioxiden? Vår utbildning ger svaren på dessa frågor.

Översiktsutbildning

SBF 500:3 och de mest aktuella gassläckalternativen i denna behandlas ur olika aspekter: systemkrav, dimensionering, detektering, personsäkerhet o.s.v. Syftet med utbildningen är att tillhandahålla en metod för att utvärdera förekommande alternativ.

Kursen vänder sig till data- och säkerhetsansvariga, försäkringsgivare, konsulter, besiktningsmän.

Period: 1 dag
Utbildningslitteratur:

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm