Entreprenadjuridik

Utbildningen ger erforderlig kompetens i entreprenadjuridik för den som tänkt certifiera sig som Behörig ingenjör.

Alla aktuella utbildningstillfällen hittar du här.
– Genomgång av AB 04
– Utökat garantiansvar för entreprenören
– Krav på entreprenören att upprätta kvalitets- och miljöplan
– Förändringar angående ändringar och tilläggsarbeten
– Entreprenörens ansvar för egenkontroll
– Utökad möjlighet till ersättning vid forcering
– Genomgång av ABT 06
– Viktiga skillnader mellan total- och utförandeentreprenad
– Beställarens ansvar för egna tekniska lösningar
– Entreprenörens felansvar
– Lag om offentlig upphandling (LOU)
– Upphandlingsförfaranden
– Tröskelvärden
– Överprövning och skadestånd

Period: 1 dag
Utbildningslitteratur: AB 04 och ABT 06 ingår i utbildningsmaterialet

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm