Brandlarm

Brandlarmanläggningens uppgift är att upptäcka begynnande brand så tidigt att verksamma räddnings- och brandsläckningsåtgärder kan vidtagas. Dessutom måste anläggningen vara utförd så att risken för onödiga larm minimeras. För att dessa mål skall kunna uppnås krävs ingående kunskaper om projektering, materialval, installation och skötsel av en anläggning.

Det normalt styrande regelverket i Sverige i fråga om brandlarm är försäkringsbranschens tidigare föreskrifter RUS 110, som numera ges ut av  Brandskyddsföreningen Sverige som SBF 110. Framöver kommer även alternativa och kompletterande föreskrifter att bli allt mer aktuella.

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm