AlbaCon-dagarna 2016

130 personer totalt besökte, den 14 och 15 september, AlbaCon-dagen BLÅ med sprinkler i fokus och AlbaCon-dagen RÖD med brandlarm i fokus på Scandic Talk, Stockholmsmässan i Älvsjö.
Utöver det roliga att träffas i branschen och få ny kunskap så ger dessa dagar också utbildningstimmar att kunna redovisa till SBSC för alla Behöriga Ingenjörer.

Vi på AlbaCon vill tacka alla engagerade föreläsare och deltagare som gjorde årets dagar mycket minnesvärda!!

BLÅ dag
AlbaCons Bo Hjorth gav oss inledningsvis en riktig ”duvning” i nya SBF 120:8 och även intressant information vad som är på gång och lite vad som händer bakom ”kulisserna” inom de lika organisationerna i Sverige, Europa och USA när regelverk ska manglas fram.

Josh Tihen från Potter Signals, St. Louis, USA, beskrev tydligt hur korrosion uppstår och lika tydlig hur användandet av Nitrogen/Kvävgas i torr- och våtrörssystem radikalt förlänger livslängden med en klockren return of investment för ägaren.

Kjell Fallqvist från Brandkonsulten redogjorde för studien om sprinklersystemens pålitlighet han genomfört på uppdrag av Sprinklerfrämjandet. Klart är att sprinklersystem i högre utsträckning borde kunna accepteras som tekniskt byte. Det forsatta arbetet är att ta fram en handbok för detta och att mer tydligt definiera/eliminera Räddningstjänstens begrepp ”misslyckad” när det gäller utvärderingar efter brandhändelser där sprinkler ingått.

Paneldebattens föredragare och debattörer, Alexander Aria – Viking, Tomas Godby – Brandbesiktning T Godby, Peter Buhler – BST och Tomas Åberg – SBSC, gav först sin syn på problematiken kring flexibla slangar.
Efterföljande diskussion kan väl summeras till att flexibla slangar är en bra produkt som är här för att stanna, samverkan i branschen krävs för att ta fram riktlinjer och kanske smalna av sortimentet till färre använda typer och mer och frekvent utbildning för montörerna.

RÖD dag
AlbaCons Tomas Asp och Carl-Gustaf Johnsson, båda engagerade i regelnämndsarbete, inledde dagen med att vägleda oss i den kommande SBF 502:1 för Utrymningslarm och Talat meddelande samt nya omarbetade SBF 110:8.
Det är mycket nytt att lära och för att få projektera och besiktiga enligt kommande SBF 502:1 kommer det att krävas behörighet med certifikat från SBSC.

Ola Willstrand från SP (med det nya namnet RISE inom kort) redogjorde för två spännande försök. Ett där man fastställde att CO detektorer är bättre än Optiska på att detektera pyrbränder och ”döda utrymmen” i lokaler.
Det andra var ett uppdrag att verifiera och fastställa testmetod för branddetektion i tunnlar med höga lufthastigheter, skiftande brandförlopp och temperaturer.

Mats Karlsson från Siemens berättade att företaget nu snabbt ställer om till kundernas krav att digitalisera säkerhetslösningar och integrera dessa för en mer kostnadseffektiva och verksamhetsanpassade lösningar med snabbare retur on investment.
Det är en spännande utveckling som kräver nytänkande i hela organisationen – först på ledningsnivå – och nya kategorier av personal måste rekryteras med IT kompetens och kompetens inom IoT och BM.

Paneldebattens föredragare och debattörer, Peter Widström – Schneider, Mats Karlsson – Siemens, Ulf Allvar – SB och Tomas Åberg – SBSC, betraktade först enskilt problematiken och möjligheterna kring digitaliseringen och integreringen mot/med andra säkerhetssystem för ett smartare och kostnadseffektivare brandskydd. Man förenades i att en större digital öppenhet krävs, att regelverk måste anpassas, att nya standarder måste fram samt att branschen behöver ställas om kompetensmässigt.

Boka 2017
Detta var ett kort referat från årets AlbaCon dagar och vi önskar tidigare besökare och nya välkomna 2017 den 18 september för BLÅ dag och 19 september för RÖD

Presentationer 2016
Du som medverkade har fått eller kommer att få ett lösenord mailat till dig för att komma åt presentationerna. Klicka här>>

Facebook Twitter Email
Nyhetsbrev
Vill du få aktuella händelser skickat direkt till dig? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan
E-post *

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm