Vår personuppgiftspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning som träder i kraft den 25 maj 2018 och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Läs policyn här.

Facebook Twitter Email

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm