Övningar för certifiering

För de som inte personligen kan deltaga i någon av de certifieringsförberedande kurser AlbaCon arrangerar, kan vi nu erbjuda korrespondensutbildning inför certifieringsprövning.

Inom samtliga aktuella områden har vi tagit fram ett brett urval av prov, som ger en mycket god grund för bedömning av kunskapsnivån i relation till vad som krävs för att klara Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB´s certifieringskrav.

Proven, som delvis ingår i ordinarie kurser, kan beställas i valfritt antal och därefter besvaras i enlighet med för respektive prov angivna förutsättningar. Efter genomfört prov återsändes svaren till AlbaCon AB som rättar och utvärderar resultatet. En skriftlig kommentar samt facit skickas till den som genomfört testet.

Du kan beställa proven via telefon: 08-556 336 60, eller via e-post till kurs@albacon.se. Ange ämnesområde och provets namn enligt nedan. Beräkna ca 3 dagar för leverans, och ytterligare 3 dagar för rättning efter mottaget svar. Pris per prov är 1 200 kronor, exklusive moms.

Proven lämpar sig även för den som genomgått utbildning men vill kontrollera sina kunskaper en gång till. Testerna uppdateras löpande i takt med vunna erfarenheter, regelrevideringar och av verkliga certifieringsprov.

Brandlarm
1 Projekteringsuppgift – grundkurs
2 Diagnostiskt prov, SBF 110:8
3 Fördjupningsprov
4 Styrning av släckanläggningar i datorrum
5 Föreskriftsprov: BBR, AFS, SBF 1010, SBF 141
6 Certifieringsförberedande prov
7 Granskningsövning 1 (”finn fem fel”)

Vattensprinkler
8 Diagnostiskt prov SBF 120:8
9 Hydraulisk beräkning – enkel
10 Föreskriftsprov
11 Certifieringsförberedande prov
12 Hydraulisk beräkning – avancerad

Gas
13 Styrning av släckanläggningar
14 Beräkningsövningar

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm