Platshållare

Behörig ingenjör – vattensprinkler

42,000.00 kr

Status:

Lediga platser

Startar:

Slutar:

Ort:


Kategorier: , .

Kursbeskrivning

KURS – BEHÖRIG INGENJÖR – VATTENSPRINKLER

Vårt utbildningspaket för dig som siktar på att bli behörig ingenjör inkluderar fyra olika delar enligt följande upplägg:

 

Vårt kurspakets fyra delar utgörs av;

 

Nivå 1 Grundläggande brandskydd;
Brandteori, BBR och byggnadstekniskt brandskydd, lagen om skydd mot olyckor, systematiskt brandskyddsarbete m.m.

Period: 4 dagar

Kurslitteratur: Ett omfattande kurskompendium, inkl relevanta regler och föreskrifter.

 

Nivå 2 Sprinklerreglerna

 

Nivå 2 a Grundkurs sprinklerregler;
 Grundläggande begrepp. Ingående komponenter, risk- och godsklassificering, dimensionering för både verksamheter och lagringsrisker. Dessutom placeringsregler och även detaljerad genomgång av gällande dokumentationskrav i alla delar av processen.

Omfattning: 2 dagar

 

Nivå 2 b Fördjupningskurs sprinklerregler;
 Vattenförsörjning och tryckstegringspumpar. Regler för CMSA, ESFR och EC-sprinkler. Krav för rörförläggning, upphängningar och regler gällande driftsättning och löpande skötsel och underhåll. BBR kapitel 5.1-5.3 och 5.5. Projekteringsövningar.

Sprinklerprojektörer, besiktningsmän m fl.

Omfattning: 2 dagar

 

Nivå 2 c Boendesprinklerkurs;

Kursen omfattar det nya svenska boendesprinklerregelverket SBF 501:1 (och därmed även den svenska standarden, SS 883001:2009). Skillnaderna mellan traditionell sprinkler och boendesprinkler tydliggöres. Komponentkunskap, installationsregler och dimensionering ingår, liksom även kraven på skötsel och underhåll.

Omfattning: 1 dag

 

Period för hela kursen, 2a- 2c: 5 dagar

 

Kurslitteratur: I kursmaterialet ingår aktuell utgåva av SBF 120, Sprinklerhandboken 2016 och dessutom två särskilda kursböcker, Sprinkler Grundkurs respektive Sprinkler Fördjupning. Bok ”Sprinklersystem – Regler och Standard 2016” ingår ej, men finns tillgänglig för köp (kostnad med kursrabatt ca 2 700 kr). Dessutom ingår SBF 501:1 Regler för Boendesprinkler. Den nordiska och svenska boendesprinklerstandarden, SS 883001:2009, ingår ej, men finns tillgänglig för köp (kostnad med kursrabatt ca 1750 kr)

 

Nivå 3 Beräkningar och provförberedelser

 

Nivå 3a Hydrauliska beräkningar; Allt man behöver veta om en hydraulisk beräkning för vattensprinkleranläggningar. K-faktorer, Hazen-Williams formel och utjämningsformler för tryck. Beräkning av täckningsytor för sprinklerhuvuden. Verkningsytors storlek och förläggning. Hastighetsberäkningar. Granskning av färdiga beräkningar. Många olika praktiska moment med gott om tid för övningar, både individuellt och i grupp.

Omfattning: 1 dag

 

Nivå 3b Examinationsförberedelser;
Innan nivå 3b kan genomföras krävs självstudier enligt separat kursplanUnder denna kurs får du öva på prov med ett upplägg som direkt förbereder dig för kommande certifieringsprov hos SBSC. Samtliga olika moment, utantillfrågor, tillämpningsövningar med tillgång till alla regelverk, hydrauliska beräkningar under tidspress – allt övas och därefter sker en noggrann genomgång för att skapa möjlighet för repetition inom kritiska områden.

Omfattning: 1 dag

 

 

Period för hela kursen, 3a- 3b: 2 dagar

 

Nivå 4 Entreprenadjuridik
Genomgång av AB 04/ABT06, utökat garantiansvar för entreprenören m.m. Dessutom AMA-systemet och genomgång av uppbyggnaden i tekniska beskrivningar.

Period: 2 dagar

Kurslitteratur: AB 04 och ABT 06 ingår i kursmaterialet

 

 

Därefter* genomförs examination vid SBSC vid ett särskilt tillfälle. Vid händelse av ej godkänt resultat genomförs därefter kompletterande studier i enlighet med AlbaCons certifieringsgaranti

 

Pris 42 000:-

 

* Man kan givetvis genomföra de olika delmomenten i annan ordning än vad som beskrivits ovan. Man kan exempelvis genomföra prövningen hos SBSC före delmoment 4 om så önskas. Man kan gå delmoment 1 under en termin och delmoment 3 under en annan, och så vidare.

 

Samtliga delmoment kan även erbjudas var för sig – se nedan för beskrivningar och priser när man inte går hela programmet Kurs Behörig ingenjör vattensprinkler.

 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Email

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli den första att skriva en recension “Behörig ingenjör – vattensprinkler”

Boka kurstillfälle?
Vi erbjuder ett stort antal kurser inom brandskyddsområdet, allt från Certifieringsförberedande inom Brandlarm och Sprinkler till genomgångar av såväl svenska som internationella regelverk. Klicka här för att se våra kommande kurstillfällen.
Köpa kurslitteratur?
Behöver du litteratur till någon av våra kurser? I vår webbutik hittar du all litteratur du behöver för kommande kurstillfällen. Klicka här för att komma till vår webbutik med litteratur.
Betalning & Leverans

En faktura skickas ut i samband med beställning. Leveranstid för kurslitteraturen är mellan 2-7 arbetsdagar.

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm