Save the date – AlbaCon-dagarna Röd och Blå, den 18-19 september 2018

AlbaCon Röd – Brandlarm, innehåller i korthet: – Nyheter på regelsidan – Säker kabelförläggning – Computerized Fluid Dynamics (CFD) kontra dimensionerande beräkningar – Komplexiteten i dagens brandlarmsanläggningar AlbaCon Blå – Sprinkler, innehåller i korthet: – Nyheter på regelsidan, fokus på NFPA 13-2019 – Ny utveckling

Save the date – Seminarium BIM och sprinklerdesign, den 20 september 2018

Att rita sprinklersystem i 3D har förekommit i många år. En trend på uppgång är det som kallas Building Information Modeling, känt under sin förkortning BIM. Hur går man framgångsrikt från 2D eller vanlig 3D till smarta BIM-lösningar? Vilka problem

Vår personuppgiftspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning som träder i kraft den 25 maj 2018 och förtydligar hur vi

Välkommen till AlbaCon-dagen BLÅ – Fokus Sprinkler

Vi återkommer för andra året i rad med vårt forum i seminarieform för fördjupad diskussion om sprinkler och närliggande frågor. Vi riktar oss till de som vill utveckla sin kunskap inom området och framförallt mot behöriga ingenjörer vattensprinkler, brandkonsulter, brandingenjörer

Välkommen till AlbaCon-dagen RÖD – Fokus Brandlarm

Vi återkommer, för tredje året i rad, med vårt forum i seminarieform för fördjupad diskussion om brandlarm, utrymningslarm och närliggande frågor. Vi riktar oss till de som vill utveckla sin kunskap inom området och framförallt mot behöriga ingenjörer brandlarm, brandingenjörer,

Nyanställd

Jonas Andersson börjar som kommande besiktningsman på vårt kontor i Göteborg. Jonas har en bakgrund från installations- och projekteringssidan (senast som driftsättare brandlarm på Siemens) men har även arbetat med underhåll på såväl brandlarm som sprinklersystem.

Nyanställd sprinkleringenjör

AlbaCon har nu förstärkts med Jim Jones, en behörig ingenjör vattensprinkler med erfarenhet från flera anläggningsfirmor, senast från Assemblin i Umeå. Jim, som alltså kommer utgå från just Umeå, är tänkt att öppna vårt Norrlandsfönster vad gäller besiktningar på vattensprinkler,

Nyanställd brandlarmsingenjör

Nu har vi anställt ytterligare en medarbetare, Stefan Adolfsson som är behörig ingenjör brandlarm. Stefan började den 1 februari och kommer vara placerad i Värnamo. Stefan, som även är certifierad brandprojektör, kommer också att arbeta med brandskyddsbeskrivningar och med färdigställandekontroll

GRUNDKURS VATTENDIMMA

Grundläggande begrepp. Ingående komponenter och förekommande standarder. Kommande svenska SBF-regler på området. Detaljerad genomgång av förekommande applikationstester. Kortare studiebesök hos en leverantör. Alla som behöver en allmän förståelse för det som reglerar vattendiminstallationer: installatörer, projektörer, försäkringsgivare och räddningstjänstpersonal. Kursen ger

Grundkurs NFPA 13-2016 – ny kurs i Danmark

AlbaCon AB kommer i samarbete med RMG A/S hålla en utbildning i den senaste utgåvan av NFPA 13-reglerna. Viktiga nyheter är exempelvis ett helt nytt koncept för skydd av exponerad expanderad plast.  Även själva klassificeringen av plastprodukter är radikalt ändrad.

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm