« Tillbaka

Grundläggande brandskydd


Kursbeskrivning

– Brandteori
– Brandorsaker
– Elektriska brand och olycksrisker
– Boverkets byggregler (BBR)
– Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
– Handbrandsläckare och inomhusbrandposter
– Systematisk brandskyddsarbete (SBA)
– Brandlarm och släcksystem
– Utrymning vid brand
– Riskhantering
– Brandfarlig vara
– Heta arbeten

Litteraturen BBR 29 Brandskydd i Boverkets byggregler ingår i priset.


Priset är 20 700 kr exkl. moms


Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet deltagare till max 7 för att vi inte ska bli mer än 8 personer per sammankonst.

Kursmål

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en god förståelse om förebyggande och släckande brandskydd samt de olika regelverken bakom detta.
(Utbildningen ingår som nivå 1 i Behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler).

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som har för avsikt att certifiera sig till behörig ingenjör brandlarm/vattensprinkler, kravställare, brandskyddsansvarig, räddningstjänstpersonal eller den som vill ha fördjupade kunskaper i ämnet brand och brandskydd.

Tid

4 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 20 700 SEK exkl. moms
01-04 februari, 09:00 - 16:00
Stockholm
Inga platser kvar
Fullbokad
12-15 april, 09:00 - 16:00
Värnamo
10 platser kvar
23-26 augusti, 09:00 - 16:00
Stockholm
12 platser kvar

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm