Brandlarm

Brandlarmanläggningens uppgift är att upptäcka begynnande brand så tidigt att verksamma räddnings- och brandsläckningsåtgärder kan vidtagas. Dessutom måste anläggningen vara utförd så att risken för onödiga larm minimeras. För att dessa mål skall kunna uppnås krävs ingående kunskaper om projektering, materialval, installation och skötsel av en anläggning.

Det normalt styrande regelverket i Sverige i fråga om brandlarm är försäkringsbranschens tidigare föreskrifter RUS 110, som numera ges ut av Svenska Brandskyddsföreningen som SBF 110. Framöver kommer även alternativa och kompletterande föreskrifter att bli allt mer aktuella. Nedanstående priser gäller per deltagare, vid samtidig anmälan av 4 eller fler från samma företag erhålls 10 % rabatt på priset. Vid anmälan till alla tre kurserna samtidigt erhålls 10 % rabatt, vilken dras av på sista kursen med 2 500:-. Vi erbjuder utbildning inom följande områden.

Alla aktuella kurstillfällen hittar du här.

Kurs – Behörig ingenjör – Brandlarm

 

Vårt utbildningspaket för dig som siktar på att bli behörig ingenjör inkluderar fyra olika delar enligt följande upplägg:

Vårt kurspakets fyra delar utgörs av;

Nivå 1 Grundläggande brandskydd;
Denna kurs innehåller samtliga moment enligt bilaga 1, SBF 1007:4
Period: 4 dagar
Kurslitteratur: Ett omfattade material som täcker samtliga berörda områden.

Nivå 2 Grundkurs brandlarmregler
Deltagarna får en grundläggande förståelse för en brandlarmanläggnings uppbyggnad
Period:
3 dagar
Kurslitteratur: SBF 110, samt SBF Utrymningslarm 2015 ingår i kursmaterialet.

Nivå 3 Examinationsförberedelser
Innan nivå 3 kan genomföras krävs självstudier enligt separat kursplan
Prov, övningar och sammanfattande genomgång av tidigare delar.
Innehåll: Prov, övningar och sammanfattande genomgång av tidigare delar.
Period: 1 dag

Därefter genomförs examination vid SBSC vid ett särskilt tillfälle.

Nivå 4 Entreprenadjuridik
Genomgång av AB 04, utökat garantiansvar för entreprenören m m
Period: 2 dagar
Kurslitteratur: AB 04 och ABT 06 ingår i kursmaterialet

Pris 39 000:-

Nya SBF 110:7 – Uppdatering

I oktober lanserades en ny utgåva av SBF 110:7, regler för brandlarmanläggning. I samband med detta erbjuder vi en ny utbildning där vi går igenom vilka förändringar som har skett sedan förra utgåvan. Kursen är lämplig för dig som redan är behörig ingenjör brandlarm och ska recertifiera dig.

Vi kommer även att genomföra enklare övningsuppgifter samt avsätta tid för diskussion och frågor.

Period: 1 dag
Kurslitteratur: SBF 110:7 ingår i kursmaterialet.
Pris: 4 300:-

Brandlarmregler SBF 110:7

Deltagarna får en grundläggande förståelse för en brandlarmanläggnings uppbyggnad. Placeringsregler, sektionsindelning och detektorval behandlas ingående. Projekteringsövning och detektorkunskap är andra moment.

Kursen vänder sig till den som varit i allmän kontakt med brandlarmanläggningar tidigare: teleinstallatörer, elkonsulter, fastighetsägare, räddningstjänstpersonal, besiktningsmän, anläggningsskötare m.fl.

Period: 2 dagar
Kurslitteratur: SBF 110:7 ingår i kursmaterialet.
Pris: 8 500:-

Fördjupning brandlarm SBF 110:7 och utrymningslarm

Deltagarna får utbildning om detektering för släckgassystem-aktivering, detektorkrav för höglager m m. En halvdag ägnas åt SBF:s rekommendation för utrymningslarm. Diagnostiska prov, projekteringsövningar m m. Dessutom BBR, AFS, SBF 1010, SBF 1011 m.m.

Kursen vänder sig till den som redan har stora kunskaper gällande brandlarmregler och de som gått brandlarmreglerkurser.

Period: 2 dagar
Kurslitteratur: Utrymningslarm 2015 ingår i kursmaterialet.
Pris: 8 500:-

Utrymningslarm

I händelse av brand eller annan nödsituation kan tidig varning vara direkt avgörande för människors säkerhet. När en anläggning för utrymningslarm ska projekteras, finns det många faktorer att ta hänsyn till för att anläggningen ska fungera på bästa möjliga sätt och fungera när den verkligen behövs.

Svenska Brandskyddsföreningen, SBF, har gett ut en rekommendation för planering, installation och underhåll av anläggning för utrymningslarm. Rekommendationen reviderades 2015.

Kursen tar bland annat upp myndighetskrav och rekommendationer rörande utrymningslarm. Praktiska exempel och genomgång av tillgänglig teknik för talade meddelanden m m.

Period: 1 dag
Kurslitteratur: I kursmaterialet ingår SBF´s rekommendation Utrymningslarm 2015.
Pris: 4 400:-

Certifieringsförberedande SBF 110:7 (behörig ingenjör brandlarm)

Prov, övningar och genomgång av detta. Kursen är avsedd för personer som avser pröva för certifikat som behörig ingenjör brandlarm.

Samtliga föreläsare innehar själva aktuellt certifikat.

Period: 2 dagar
Kurslitteratur:
Pris: 8 500:-

Anläggningsskötarutbildning

Kraven i SBF 110:7 på skötsel och underhåll. Detektorkunskap och åtgärder mot onödiga larm. Sju teoretiska lektioner inkl. allmän brandkunskap och gällande regler för placering, skötsel och underhåll.

Vänder sig till anläggningsskötare, räddningstjänstpersonal m.fl.

Period: 1 dag
Kurslitteratur:
Pris: 3 800:-

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm